Witamy na stronie Ad Verbum!
Ul. Pileckiego 104 lok.1 02-781 Warszawa – Ursynów

Turnusy

WAKACYJNE TURNUSY REHABILITACYJNE

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Ad Verbum” Centrum Terapii Mowy i Dysleksji zaprasza na Psychoterapeutyczny Turnus w Łebie!

– osoby jąkające się, z niepłynnością mowy,

– osoby mówiące zbyt szybko, niewyraźnie, niedbale.

Zajęcia dla osób jąkających się będą odbywać się w grupach wiekowych. Niepełnoletni uczestnicy turnusu są zobowiązani uczestniczyć w terapii z opiekunem.

Zaletą wyjazdu z nami jest to, że zapraszamy nie tylko dzieci, ale również rodziców i rodzeństwo. W ten sposób spędzą Państwo niezapomniane chwile wraz z rodziną oraz pomogą w terapii sobie lub swoim dzieciom.

W czasie wyjazdu zapewniamy zarówno profesjonalne zajęcia terapeutyczne, jak i miły odpoczynek nad Bałtykiem. Nasi specjaliści – terapeuci pod kierunkiem doktora Krzysztofa Szamburskiego zadbają o efektywne zajęcia, w których wykorzystają skuteczne metody pomagające w upłynnieniu mowy. Dzięki temu uczestnicy opanują skuteczny sposób porozumiewania się. Zajęcia będziemy prowadzić grupowo (grupy dobrane wiekowo).

W ramach zajęć zostaną przeprowadzone spotkania z rodzicami, które pomogą zrozumieć mechanizmy jąkania i nauczą na co dzień wspierać dziecko. Zajęcia będą prowadzone grupowo oraz indywidualnie.

TERAPIA

Autorem programu terapii jest doktor Krzysztof Szamburski, doktor nauk humanistycznych,  psycholog i logopeda. Zagadnieniami patomechanizmu powstawania jąkania oraz jego terapii zajmuje się od kilkunastu lat. Jąkanie traktuje jako zaburzenie o podłożu emocjonalnym. To autor wielu artykułów w prasie i wydawnictwach specjalistycznych. Jako ekspert wielokrotnie prowadził szkolenia terapeutów w całej Polsce oraz grupy terapeutyczne osób jąkających się na turnusach rehabilitacyjnych. Sylwetki pozostałych terapeutów zostaną przedstawione uczestnikom po zakwalifikowaniu do odpowiedniej grupy. Program terapii jest programem autorskim, stworzonym przez doktora Krzysztofa Szamburskiego. Program obozu to 60 godzin lekcyjnych terapii logopedycznej, pedagogicznej i psychologicznej, grupowej i indywidualnej. Terapia grupowa dzieci realizowana jest wraz z rodzicami. Opiekun uczestniczy w zajęciach terapeutycznych, co pozwoli na lepsze zrozumienie problemów dzieci oraz zapewni im wsparcie psychoterapeutyczne i poczucie bezpieczeństwa zarówno podczas terapii, jak i na co dzień.

 PROGRAM TERAPII JĄKANIA:

1. Diagnoza zaburzeń komunikacji. Rozmowa z dzieckiem, rodzicem oraz wspólna umowa dotycząca planowanej terapii jąkania.

2. Ćwiczenia mające na celu poznanie się członków grupy (elementy ćwiczeń z Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn, metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz, elementy (SI) Integracji Sensorycznej i inne).

3. Przedstawienie istoty problemów osób jąkających się uczestnikom terapii (rodzicom i starszym uczestnikom).

4. Dostosowanie terapii do indywidualnych potrzeb dzieci.

Podczas terapii uczymy prawidłowego oddychania (torem przeponowym) pomagamy w kształtowaniu prawidłowej fonacji i intonacji podczas mówienia. Terapeuci nauczą skutecznej autoprezentacji, poradzą jak przezwyciężać stres i jak publicznie się wypowiadać i nawiązywać kontakty interpersonalne. Celem zajęć jest poprawienie zrozumiałości wypowiedzi i zmniejszanie lęku przed mówieniem (logofobią).

Celem terapii jest nauczanie skutecznych sposobów radzenia sobie podczas mówienia także w warunkach stresu, odczuwanie radości płynącej z mówienia w myśl zasady: „nie martw się tym, czego Ci brak, lepiej pomyśl co możesz zrobić z tym, co masz”.

– Ćwiczenia służące lepszemu poznaniu siebie (swoich mocnych stron) i wzmacniające samoocenę.

– Nauka sposobów radzenia sobie z jąkaniem: nauka „pomocy ręki”, rytmizacja, wykorzystanie ruchu, gestu, wyobraźni, elementów dramy.

– Ćwiczenia praktyczne w terenie – w sytuacjach zbliżonych do rzeczywistych – używanie wyuczonych technik poprawiających płynność w mówieniu.

– Aktywne włączanie rodziców/opiekunów dzieci do terapii jąkania.

Terapia nastawiona jest przede wszystkim na uzyskanie lub poprawienie płynności mowy.

Są to głównie oddziaływania logopedyczne wykorzystujące następujące metody terapii:

  • rytmizacja mówienia
  • zwolnienie tempa mówienia
  • regulacja oddechu
  • kontrola napięcia mięśni podczas mówienia
  • wsparcie gestykulacyjne
  • trening słuchowy
  • relaksacja
  • elementy dramy

W terapii jąkania wykorzystuje się następujące ćwiczenia:

a) ćwiczenia mające na celu poznanie swojego ciała, zmysłowego odbierania bodźców z otoczenia, nabywania nowych umiejętności oraz lepsze rozumienie własnych trudności w komunikacji,

b) ćwiczenia oddechowe artykulacji i emisji głosu,

c) ćwiczenia z elementami relaksacji, wizualizacji i muzykoterapii oraz arteterapii,

d) drama w terapii jąkania- przygotowanie wystąpień publicznych, odpowiedzi przed grupą/klasą,

e) wykorzystanie rysunku w terapii jąkania,

f) wykorzystanie zabaw, gier w terapii.

 

Organizator: „Ad Verbum” Centrum terapii mowy i dysleksji – Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

Adres: ul. Rtm. W. Pileckiego 104 lok.1 , 02-781 Warszawa