Witamy na stronie Ad Verbum!
Ul. Pileckiego 104 lok.1 02-781 Warszawa – Ursynów

Specjaliści

Nasz zespół:

dr Karina Szafrańska
Neurologopeda, UMCS w Lublinie
Logopeda, PS Log UW
Terapeuta niepłynności mowy.

Praca doktorska pod kierunkiem profesora Tadeusza Gałkowskiego w Akademii Pedagogiki Specjalnej z zakresu Neurologopedii.
Aktorka, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie
Akademia Muzyczna we Wrocławiu – wydział wokalno-aktorski.
Kierownik Zakładu Logopedii w Pedagogium Wyższej Szkole Nauk Społecznych.

Prowadzi zajęcia z emisji głosu na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Instytucie Badań Edukacyjnych na Studiach Podyplomowych.
Nauczyciel wymowy scenicznej na wydziale aktorskim (jedynym magisterskim wydziale aktorskim na prywatnej uczelni) w Wyższej Szkole Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia.
Współzałożyciel kierunku Logopedia Medialna w WSKMS im. Gierdroycia.
Kierownik rocznych studiów podyplomowych Logopedia Medialna (specjalizacja dla logopedów).
Terapeuta jąkania.

mgr Ewa Małachowska

Logopeda,
neurologopeda,
terapeuta Si,
logorytmik,
glottodydaktyk,
nauczyciel dyplomowany, ekspert MEN.

Pełni funkcję Przewodniczącej Polskiego Związku Logopedów.

Wykładowca na Wydziale Socjologii i Pedagogiki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, współpracuje z ośrodkami doskonalenia nauczycieli, prowadząc kursy i warsztaty logopedyczne.

mgr Paulina Wypych

Fizjoterapeuta
Terapeuta Integracji Sensorycznej

Ukończone studia i kursy kwalifikacyjne:
Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie – Terapeuta i Diagnosta Integracji sensorycznej – studia podyplomowe
Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie – Fizjoterapia – studia magisterskie
Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie – Instruktor Gimnastyki Korekcyjno – Kompensacyjnej
Polska Szkoła Masażu Shantala – Instruktor Masażu Shantala

Przeprowadza diagnozy rozwoju procesów SI i prowadzi indywidualną terapie integracji sensorycznej. Fizjoterapeutka z zawodu oraz z zamiłowania. Posiadam kwalifikacje do prowadzenia zajęć korekcyjno- kompensacyjnych z dziećmi. Doświadczenie zdobyłam na licznych praktykach między innymi w „Fundacji Kokonovo” współprowadząc zajęcia terapeutyczne głównie z dziećmi ze spektrum autyzmu. W Swojej pracy staram się zbudować więź oraz zaufanie z rodzicami i dziećmi. Moim celem podczas prowadzenia terapii jest podążanie za dzieckiem.

mgr Agata Mulik

Pedagog specjalny, surdopedagog, terapeuta Integracji sensorycznej, terapeuta ręki, trener TUS, technik masażysta.

Studia z zakresu Pedagogiki Specjalnej ukończyła na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie w specjalności – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz surdopedagogika z terapią pedagogiczną. Tytuł terapeuty integracji sensorycznej uzyskała na studiach podyplomowych w Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie. Swoje kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała w przedszkolu terapeutycznym dla dzieci ze spektrum autyzmu na stanowisku terapeuty pedagogicznego, następnie w przedszkolu ogólnodostępnym jako nauczyciel wspomagający. 2 lata pełniła role nauczyciela wychowawcy w grupie przedszkolnej, najpierw 3-latków, następnie 4-latków. Aktualnie pracuje jako nauczyciel wspomagający 6-latka z zespołem Aspergera.

W swojej pracy kieruje się holistycznym podejściem do rozwoju dziecka, skupiając się na tym, aby każdy mały człowiek mógł poznawać świat poprzez zmysły, emocje i indywidualne doświadczenia. Dostosowuje się także do swoistych potrzeb i możliwości każdego dziecka.

Nieustannie doskonali swój warsztat pracy poprzez udział w licznych szkoleniach i kursach m. in Terapia Ręki, Trening Umiejętności Społecznych. Z ramienia NSPPP Synapsis ukończyła szkolenie na temat: “Narzędzie M-CHAT-R/F- praktyczne zastosowanie w monitorowaniu i rozwoju dziecka.” Ostatnio ukończyła dwa szkolenia rozwijające umiejętności z zakresu integracji sensorycznej: Smykomultisensoryka oraz cześć pierwsza Integracji odruchów dynamicznych i posturalnych w Międzynarodowym Instytucie dr Svetlany Masgutovej w Warszawie. W tym roku ukończyła medyczną szkołę policealną nr 2 w Warszawie na kierunku technik masażysta.

Wilczynska_Malwina

mgr Malwina Wilczyńska
Logopeda.
Terapeuta metody miofunkcjonalnej.

Absolwentka logopedii i filologii polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego,
Absolwentka andragogiki na Wydziale Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej,
Absolwentka socjologii, specjalność: Stosowana Psychologia Społeczna, Collegium Civitas.

Specjalista w zakresie kultury języka polskiego, retoryki, emisji i higieny głosu. W pracy zawodowej skupia się głownie na terapii logopedycznej osób dorosłych (terapia wad wymowy, wystąpienia publiczne, mediacje głosu, terapia afazji u osób po udarach). Doświadczenie zdobywała odbywając liczne praktyki w szkołach, poradniach pedagogiczno – psychologicznych, szpitalachoraz poradniach specjalistycznych. Odbyła staż m.in. w Szpitalu Czerniakowskim, Instytucie Głuchoniemych czy ośrodkach opiekuńczo – rehabilitacyjno – leczniczych.

Ma kilkuletnie doświadczenie w pracy jako logopeda. Prowadzi zajęcia w zakresie dykcji, retoryki, emisji i higieny głosu, terapię indywidualną i grupową dzieci i młodzieży, a także terapię osób dorosłych zmagających się z chorobami neurologicznymi. Aktualnie współpracuje również z Ambasadą Polską w Bukareszcie, gdzie prowadzi terapię logopedyczną dzieci z polskich rodzin, mieszkających na stałe w Rumunii.

Obraz5

mgr Magda Koman-Szymanik

Instruktor zajęć ogólnorozwijających:
Gordonki
Sensoplastyka

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego – Studia I i II stopnia – Lingwistyka stosowana (stopień magistra)
Absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Biłgoraju (cykl sześcioletni)

Kursy i szkolenia:

 • “Audiacja wstępna” – szkolenie dla nauczycieli upoważniające do prowadzenia zajęć gordonowskich – Centrum Gordonowskie – Szkoła Muzyki Kompozytornia
 • Muzykoterapia w edukacji, terapii i zabawie z dzieckiem. Aktywna metoda pracy indywidualnej lub grupowej” – Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli ISKRA

Magda Koman-Szymanik – wokalistka, muzyk-instrumentalista, lingwistka, event manager, i przede wszystkim mama małej Elenki. Odkryła metodę gordonowską i działania z zakresu stymulacji sensorycznej dla własnego dziecka i przeniosła swoją działalność sceniczną do sali zajęciowej, gdzie z innymi maluchami odkrywają fascynujący świat dźwięków, taktów i odgłosów, a także sensorycznych doświadczeń. Jej misją jest, aby każde dziecko przekraczające próg sali mogło odkryć w sobie muzyczny potencjał i rozwijać go w harmonii i radości. Praca z dziećmi to dla niej piękne zadanie bycia przewodnikiem dla tych, którzy chcą odkryć magię muzyki.

Malarska_Sylwia

mgr Sylwia Malarska
Nauczyciel dyplomowany, Terapeuta Zajęciowy, Pedagog – Terapeuta (Reedukator),
Oligofrenopedagog (Rewalidator), Terapeuta ręki.

Ukończone studia i kursy kwalifikacyjne:
Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. H. Konopackiej w Pruszkowie – Zarządzanie oświatą – studia podyplomowe
Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. H. Konopackiej w Pruszkowie – Geografia w szkole – studia podyplomowe
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń – kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki
Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie – Terapia Pedagogiczna. System M. Montessori – studia podyplomowe
Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP – wydz. Pedagogiczny – kierunek Pedagogika w zakresie pedagogicznej terapii zajęciowej z rewalidacją indywidualną – magisterium
Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP – wydz. Pedagogiczny – specjalność terapia zajęciowa z rewalidacją indywidualną – dyplom licencjata
Studium Terapii Zajęciowej przy Fundacji Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym – dyplom „Terapeuta Zajęciowy”

Ukończyła szkolenia:
„Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w klasie integracyjnej i ogólnodostępnej” kurs doskonalący zorganizowany przez WCIES, „Organizacja pracy z nową podstawą programową w szkole ponadgimnazjalnej” w Centrum Rozwoju Edukacji A-Z, „Skuteczne metody wychowawcze” w EKO TUR, „Kreatywne Nauczanie” w EKO TUR, „Praca z uczniem zdolnym” WCIES, „Indywidualizacja nauczania w praktyce” OPERON, „Idea kształcenia włączającego i integracyjnego w praktyce szkolnej” POMOST, „101 technik plastycznych – aktywne zabawy plastyczne” – warsztaty szkoleniowe zorganizowane przez Nową Szkołę.

 • Diagnoza pedagogiczna
 • Konsultacje pedagogiczne
 • Zajęcia indywidualne korekcyjno – kompensacyjnekierowane do dzieci/młodzieży i dorosłych mających specyficzne trudności w uczeniu się, trudności szkolne, niepełnosprawności oraz wszystkich osób mających zalecone zajęcia wysokospecjalistyczne z zakresu terapii pedagogicznej.
 • Trening ortograficzny indywidualny (w oparciu m. in. o program Ortograffiti oraz ćwiczenia autorskie dostosowane do indywidualnych potrzeb).
 • Zajęcia indywidualne rewalidacyjnedla dzieci/młodzieży i dorosłych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, z uwzględnieniem różnych niepełnosprawności w tym ze spektrum zaburzeń autystycznych.
 • Zajęcia indywidualne z zakresu Terapii Ręki, kierowane do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym mającym trudności manualne, motoryczne i grafomotoryczne.
 • Zajęcia indywidualne ogólnorozwojowe obejmujące Bajkoterapię, Muzykoterapię i Artoterapię.

Zainteresowania Pani Sylwii skupiają się wokół pomocy dzieciom ze specjalnymi i ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi charakteryzującymi się trudnościami w nauce, czytaniu, pisaniu, liczeniu (dzieciom z dysleksją, dysgrafią, dyskalkulią). Uczniowie mający zajęcia z Panią Sylwią chętnie na nie uczęszczają ze względu na przyjazną atmosferę zajęć oraz widoczne efekty wspólnej pracy . Jest to terapeuta charakteryzujący się wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą podczas okresu całej edukacji – od początku przedszkola do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej (od 3 roku życia do ukończenia szkoły średniej).

mgr Agata Grabowska-Paruszewska
Psycholog.

Jest absolwentką Uniwersytetu SWPS na kierunku psychologia kliniczna.
Obecnie w trakcie nauki w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS.

Ukończyła szkolenia w zakresie:

Kurs Trenerski – Trener grupowy treningu zastępowania agresji (Amity ART.)
Szkolenie – Mutyzm wybiórczy – skuteczne metody terapii.
Szkolenie – Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych.
Szkolenie – Diagnoza funkcjonalna – profil psychoedukacyjny PEP-r.
Szkolenie – Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju.
Szkolenie – Efektywne uczenie dzieci z zaburzeniami rozwoju.
Roczny moduł – Zastosowanie analizy zachowania do rozwijania zachowań pożądanych i redukowania zachowań trudnych.
Roczny moduł – Diagnoza i terapia dziecka z zaburzeniami rozwoju.

Swoje doświadczenie zdobywała w Ośrodku Psychologiczno-Pedagogicznym Szczęśliwe Dzieci (Diagnoza i terapia dziecka z zaburzeniami rozwoju) i szkołach fundacji Adys.

Prowadzi indywidualną psychoterapię w nurcie poznawczo – behawioralnym i behawioralnym dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, treningi dla rodziców radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci, trening zastępowania agresji dla dzieci i młodzieży.

W praktyce zajmuje się:

zaburzeniami lękowymi(fobie specyficzne, lęk społeczny, lęk uogólniony, agorafobia, lęk separacyjny, mutyzm wybiórczy, napady paniki, zaburzenie obsesyjno-kompulsywne, PTSD).
zaburzeniami eksternalizacyjnymi – zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD), zaburzenia opozycyjno – buntownicze, zaburzenia zachowania.
zaburzeniami nastroju – ( depresja).
całościowymi zaburzeniami rozwoju (autyzm, zespół Aspergera).
problemami psychologicznymi/emocjonalnymi
problemami wychowawczymi – rodzice doświadczający trudności w tym obszarze mogą skorzystać z konsultacji indywidualnych oraz treningów umiejętności rodzicielskich.
diagnozą ogólnego rozwoju dziecka (intelektualnego, emocjonalnego, społecznego).

Justyna

mgr Justyna Janikow
Psycholog.

Absolwentka psychologii ze specjalizacją „zdrowie i niepełnosprawność” na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W trakcie studiów podyplomowych – Pomagisterskiego Studium Logopedycznego na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie zdobywa kwalifikacje w zakresie przygotowania pedagogicznego.

Doświadczenie nabyła podczas licznych praktyk i staży, między innymi w Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym dla dzieci z Autyzmem Fundacji „SCOLAR”, współprowadząc zajęcia terapeutyczne grupowe dla osób jąkających się w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „TOP” w Warszawie, a także w pracy w warszawskich przedszkolach oraz szkole podstawowej. W poradni Ad Verbum prowadzi diagnozy dysleksji. Prowadziła zajęcia grupowe na turnusie psychoterapeutycznym dla osób jąkających się organizowanym przez poradnię Ad Verbum.
Ukończyła m.in. następujące szkolenia:
„Terapia behawioralna – teoria i praktyka” – kurs bazowy 3-modułowy, Polska Licencja Terapeuty Behawioralnego.
Szkolenie dla psychologów fundacji „SCOLAR” – „VB-MAPP – ocena umiejętności i planowanie terapii”.
Szkolenie kwalifikacyjne dla psychologów nadające uprawnienia do posługiwania się Skalą Inteligencji Stanford Binet -5, Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.

Obraz2

mgr Dominika Jaskulska
Logopeda

Absolwentka studiów Logopedia z audiologią na Uniwersytecie Łódzkim oraz Pedagogika Specjalna, specjalność – surdopedagogika z terapią pedagogiczną realizowanych na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas kilkuletniej pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz szkolnym w placówkach oświatowych oraz medycznych. Obecnie pracuje jako logopeda oraz pedagog specjalny w przedszkolu. Ukończyłam szkolenie z „Logorytmiki”. Terapię logopedyczną staram się dostosowywać do zainteresowań moich pacjentów tak aby każde zajęcia przynosiły efekty ale były tez przyjemnością dla dziecka.

Obraz2

mgr Dominika Wójtewicz
mgr pedagogiki specjalnej

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M Grzegorzewskiej na kierunkach: pedagogika ze specjalizacją: edukacja wczesnoszkolna i korekcyjna oraz pedagogika specjalna ze specjalizacją: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Aktualnie kształci się w kierunku Integracji Sensorycznej.

Odbyła szkolenie uzupełniające wiedzę w kierunku kształcenia specjalnego.
Posiada ukończony kurs TUS – treningu umiejętności społecznych z metodyką pracy opiekuńczo-wychowawczej.
Ukończyła szkolenie dla providerów Neuroflow – nadające uprawnienia na polu diagnozy i ćwiczeń zaburzeń przetwarzania słuchowego APD.

Obraz2

Marcin Ciporski
absolwent Logopedii Ogólnej i Klinicznej na Uniwersytecie Warszawskim. Przewodniczący Naukowego Koła Logopedycznego przy Uniwersytecie Warszawskim w latach 2015-2017.

Zajmuje się terapią logopedyczną. Swoje doświadczenie zdobywał podczas licznych praktyk logopedycznych w placówkach oświatowych, medycznych oraz uczestnicząc w działalności Naukowego Koła Logopedycznego. Podczas studiów współorganizował dwie studenckie konferencje:
Europejski Dzień Logopedy- odczulamy jąkanie (APS),
Studencka Konferencja Logopedyczna “Dysfagia- przełknij to” (WUM).
Jest również logopedą w jednej z warszawskich szkół podstawowych.

Większość urlopowego czasu poświęca na żeglarstwo, pracując jako instruktor żeglarstwa lub skipper.

Obraz3

Patrycja Jagusztyn
logopeda

Absolwentka logopedii ogólnej i klinicznej na Uniwersytecie Warszawskim.

Doświadczenie zdobywała podczas praktyk logopedycznych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, przedszkolach, szkołach podstawowych oraz prywatnych placówkach. Zajmuje się terapią logopedyczną. Aktualnie pracuje w przedszkolu niepublicznym, gdzie prowadzi terapie indywidualne oraz zajęcia grupowe.  Stale poszerza swoją wiedzę zawodową kontynuując naukę na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. W swojej pracy kieruje się indywidualnymi potrzebami pacjenta oraz stara się tworzyć atmosferę opartą na wzajemnym zaufaniu i szacunku.

dr Krzysztof Szamburski
Psycholog, UW
Logopeda, PS Log, Polonistyka UW
Terapeuta SI
Terapeuta jąkania i niepłynności mowy

Wieloletni Kierownik Pomagisterskiego Studium Logopedycznego Instytutu Języka Polskiego UW.
Zagadnieniami patomechanizmu powstawania jąkania oraz jego terapii zajmuje się od ponad 30 lat. Jąkanie traktuje jako zaburzenie o podłożu emocjonalnym. Twórca autorskiej metody terapii jąkania.
Autor wielu artykułów w prasie i wydawnictwach specjalistycznych (szczegóły w Bibliografii).
Jest byłym pracownikiem naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu Warszawskiego.

Wieloletni  pracownik zatrudniony jako logopeda w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej TOP. Przez wiele lat dyrektor tej instytucji.
Wielokrotnie prowadził grupy terapeutyczne osób jąkających się na turnusach rehabilitacyjnych.
Współzałożyciel kierunku Logopedia Medialna w WSKMS im. Gierdroycia.
Kierownik (były) dwuletnich studiów podyplomowych – Logopedia ze specjalizacją medialną.

Członek Zarządu Krajowego Polskiego Związku Logopedów – od początku istnienia tego Związku Zawodowego

Prowadzi wykłady na kilku uczelniach kształcących logopedów z następujących przedmiotów: psychologia ogólna, psychologia rozwoju, psychologia kliniczna(psychopatologia), neuropsychologia, istota i terapia niepłynności mówienia, psychogenne zaburzenia mowy, relaksacja

 

WYBRANE PUBLIKACJE

 • Edukacja specjalna a logopedia. W: Edukacja osób niepełnosprawnych. Hulek A. (red.), PAN, PTWK, Warszawa 1993
 • Jąkanie – przyczyna czy skutek zaburzeń emocjonalnych? Konsekwencje dla terapii. W: Postępy psychoterapii. Tom III. Gapik L. (red.) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań 2000.
 • Koncepcja specjalistycznego ośrodka rehabilitacyjnego dla osób jąkających się – założenia teoretyczne, sposoby leczenia. W: Podejście do niepełnosprawności w państwach europejskich na przykładzie osiągnięć w terapii jąkania. Europejska wymiana poglądów. Materiały pokonferencyjne. Kraków, 2000
 • Nerwica jąkania – inny sposób spojrzenia na problem niepłynności mówienia. Logopedia nr 23, PTL, Lublin 1996.
 • Pomyśl o sobie i swoim jąkaniu – sześć grzechów głównych, które być może popełniasz. Słowo wyboiste. Materiały z X Ogólnopolskiego Zjazdu Szkoleniowego Osób Jąkających się w Gdańsku 11 – 14. 11. 1999 roku. PZJ, Kraków 1999.
 • Technika wystukiwania sylab – propozycja uzyskiwania płynności mówienia. W: Diagnoza i terapia osób jąkających się. Warsztaty Logopedyczne, Białystok 1997.
 • Terapia w nerwicy jąkania. W: Diagnoza i terapia osób jąkających się. Warsztaty Logopedyczne, Białystok 1997.
 • Jąkanie, Mowa bezładna, Klasyfikacje zaburzeń mowy, Integracja sensoryczna, Fizjologiczna niepłynność mówienia – hasła do „Encyklopedii pedagogicznej XXI wieku”. Wydawnictwo Akademickie „Żak”
 • Dziecko jąkające się w szkole. Internetowe pismo logopedyczne Logopeda. 2(5), 2007. www.logopeda.org.pl
 • Patomechanizm powstawania jąkania rozwojowego – propozycja powiązania jąkania z lękiem. Internetowe pismo logopedyczne Logopeda. 2(3), 2005. www.logopeda.org.pl
 • Zaburzenia mowy głośnej i ich wpływ na mowę pisaną. Zeszyt PTD, 2008/1
 • Jąkanie a lęk – przegląd koncepcji. W: Logopedia – Teoria i Praktyka (red. Małgorzata Młynarska, Tomasz Smereka), pp. 488-499, AW a linea, r. 2005
 • Pomyśl o sobie i swoim jąkaniu – niektóre błędy, które popełniasz Ty bądź Twoi najbliżsi. W: Holistyczne aspekty logopedycznej terapii jąkających się (red. Elżbieta Minczakiewicz), pp. 001-001, AP Kraków, r. 2005
 • Wczesna diagnoza nielogopedyczna w prognozowaniu zaburzeń mowy głośnej i pisanej. Internetowe pismo logopedyczne Logopeda1(1), 2005. www.logopeda.org.pl
 • Współczesne poglądy na temat istoty jąkania na podstawie badań własnych i literatury przedmiotu. W. Logopedia u progu XXI wieku (red. naukowa Młynarska M., Smereka T.) Podyplomowe Studia Logopedyczne Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010
 • Diagnoza niepłynności mówienia. W: Diagnoza logopedyczna (red. naukowa Ewa Czapiewska, Stanisław Milewski). GWP, Gdańsk 2011 – książka
 • publikacje w czasopiśmie logopedycznym: Forum logopedy oraz redakcja merytoryczna pierwszego numeru
 • Niepłynność mówienia jako zaburzenie komunikacji. W: Oblicza komunikacji. (red. naukowa: Klonowska-Senderska I., Szafrańska K.) K2LLider.eu, Warszawa 2011
 • Mechanizm Valsalvy. W. Medycyna w logopedii (red. naukowa J.J. Błeszyński). Harmonia Universalis, Gdańsk 2013
 • Próba oceny związku między jąkaniem a poczuciem kontroli. (współautor M. Biernat) STUDIA PRAGMALINGWISTYCZNE Nr 4 r., Warszawa 2013
 •  Terapia niepłynności mówienia u siedmioletniego chłopca (współautor: A. Siwińska). W. Metody terapii logopedycznej (red. naukowa A. Domagała, U. Mirecka).