Witamy na stronie Ad Verbum!
Ul. Pileckiego 104 lok.1 02-781 Warszawa – Ursynów

Cennik

Cennik:

Obowiązuje od 05.02.2024 r.

mgr EWA MAŁACHOWSKA
Terapia indywidualna 45 minut
55 minut
160,00 zł
170,00 zł
Konsultacja do 60 minut 270,00 zł
1. LOGOPEDIA
OSOBY DOROSŁE, DZIECI I MŁODZIEŻ
Diagnoza/ konsultacja logopedyczna do 60 minut 200,00 zł
Diagnoza/ konsultacja neurologopedyczna do 60 minut 250,00 zł
Wydanie opinii 100,00 zł
Terapia logopedyczna 55 minut
45 minut
30 minut
140,00 zł
130,00 zł
100,00 zł
Terapia neurologopedyczna 55 minut
45 minut
30 minut
160,00 zł
150,00 zł
120,00 zł
Terapia jąkania 50 minut 160,00 zł
Konsultacja miofunkcjonalna 50 minut 250,00 zł
Terapia miofunkcjonalna do 50 minut 180,00 zł
Diagnoza miofunkcjonalna z opinią do 90 minut 350,00 zł
2. INTEGRACJA SENSORYCZNA (SI)
Diagnoza (2 spotkania z udziałem dziecka, 3 spotkanie bez dziecka- omówienie diagnozy SI) 3 spotkania x 60 minut 550,00 zł
Terapia indywidualna 55 minut
45 minut
140,00 zł
130,00 zł
Konsultacja SI do 60 min 250,00 zł
3. PSYCHOLOGIA i PEDAGOGIKA
3.1. PSYCHOLOGIA DLA DZIECI
Diagnoza psychologiczna dzieci (Skala Inteligencji Stanford-Binet 5) obejmuje dwugodzinne badanie psychologiczne i wydanie opinii ok 120 minut 450,00 zł
Konsultacja* / Terapia psychologiczna dla dzieci, młodzieży
*Na pierwsze spotkanie zapraszani są rodzice bez dziecka.
50 minut 200,00 zł /160,00 zł
Wydanie opinii na podstawie konsultacji / terapii psychologicznej 100,00 zł
3.2. PSYCHOLOGIA DLA DOROSŁYCH
Badanie intelektu (Skala Inteligencji Stanford-Binet 5) obejmuje dwugodzinne badanie psychologiczne i wydanie opinii ok 120 minut 450,00 zł
 

mgr AGATA GRABOWSKA-PARUSZEWSKA
Terapia indywidualna 55 minut 180,00 zł
Konsultacja do 60 minut 200,00 zł
3.3. DYSLEKSJA – WYDAWANE PRZEZ NAS OPINIE SĄ HONOROWANE PRZEZ SZKOŁY
Diagnoza dysleksji (obejmuje dwugodzinne badanie psychologiczne i dwugodzinne badanie pedagogiczne, w dwa oddzielne dni oraz wydanie opinii) b. pedagogiczne 90 min
b. psychologiczne 90-120 min
wydanie opinii
300,00 zł
300,00 zł
100,00 zł
Całość:    700,00 zł
Konsultacje dysleksji 60 minut 170,00 zł
4. PEDAGOG / REEDUKACJA / ZAJĘCIA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE
Badanie pedagogiczne (obejmuje badanie oraz wydanie opinii) do 120 minut 450,00 zł
Konsultacja pedagogiczna 50 minut 170,00 zł
Terapia pedagogiczna / Reedukacja matematyczna (dyskalkulia)/ „TERAPIA RĘKI” – terapia indywidualna / Terapia dysleksji 55 minut

45 minut

140,00 zł

130,00 zł

4.1 DIAGNOZA GOTOWOŚCI SZKOLNEJ 60-90 min 350,00 zł
5. NEUROFLOW
Diagnoza (wywiad i badanie dziecka – bez badania słuchu) 200,00 zł
I etap terapii trwający 8 tygodni 470,00 zł
II etap terapii trwający 8 tygodni 460,00 zł
III etap terapii trwający 8 tygodni 450,00 zł
Wizyta kontrolna między etapami 300,00 zł

Pisemna opinia po diagnozie/konsultacji,  z przebiegu terapii lub podsumowująca terapię 100 zł