Witamy na stronie Ad Verbum!
Ul. Pileckiego 104 lok.1 02-781 Warszawa – Ursynów

Cennik

Cennik:

Obowiązuje od stycznia 2020 r.
1. LOGOPEDIA
OSOBY DOROSŁ, DZIECI I MŁODZIEŻ
Diagnoza/ konsultacja logopedyczna 60 minut 120,00 zł
Diagnoza/ konsultacja neurologopedyczna 60 minut 130,00 zł
Terapia logopedyczna 55 minut 100,00 zł
Terapia logopedyczna 45 minut 90,00 zł
Terapia logopedyczna 30 minut 70,00 zł
Terapia neurologopedyczna 60 minut 110,00 zł
Terapia neurologopedyczna 30 minut 90,00 zł
Terapia jąkania 50 minut 100,00 zł
Terapia miofunkcjonalna 50 minut 130,00 zł
Diagnoza miofunkcjonalna z opinią do 90 minut 250,00 zł
Wydanie opinii 20,00 zł
2. INTEGRACJA SENSORYCZNA (SI)
Diagnoza (2 spotkania z udziałem dziecka, 3 spotkanie bez dziecka- omówienie diagnozy SI) 3 spotkania x 60 minut 345,00 zł
Terapia indywidualna 55 minut 100,00 zł
3. PSYCHOLOGIA i PEDAGOGIKA
3.1. PSYCHOLOGIA DLA DZIECI
Diagnoza psychologiczna dzieci (również diagnoza edukacji domowej, diagnoza gotowości szkolnej, Skala Inteligencji Stanford-Binet 5) obejmuje dwugodzinne badanie psychologiczne i wydanie opinii ok 120 minut 330,00 zł
Konsultacja / Terapia psychologiczna dla dzieci, młodzieży 50 minut 130,00 zł
Na pierwsze spotkanie zapraszani są rodzice bez dziecka.
Wydanie opinii na podstawie konsultacji / terapii psychologicznej 80,00 zł
3.2. PSYCHOLOGIA DLA DOROSŁYCH
Konsultacja psychologiczna 50 minut 130,00 zł
Terapia psychologiczna 50 minut 130,00 zł
3.3. DYSLEKSJA – WYDAWANE PRZEZ NAS OPINIE SĄ HONOROWANE PRZEZ SZKOŁY
Diagnoza dysleksji (obejmuje dwugodzinne badanie psychologiczne i dwugodzinne badanie pedagogiczne, w dwa oddzielne dni oraz wydanie opinii) 2x 120 minut 580,00 zł
Konsultacje dysleksji 60 minut 120,00 zł
Terapia dysleksji indywidualna 50-60 minut 100,00 zł
4. PEDAGOG / REEDUKACJA / ZAJĘCIA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE
Badanie pedagogiczne (obejmuje badanie oraz wydanie opinii) do 120 minut 330,00 zł
Konsultacja pedagogiczna 50 minut 120,00 zł
Terapia pedagogiczna 50-60 minut 100,00 zł
Reedukacja matematyczna (dyskalkulia) 50-60 minut 100,00 zł
„TERAPIA RĘKI” – konsultacja 50 minut 120,00 zł
„TERAPIA RĘKI” – terapia indywidualna 50-60 min 100,00 zł
5. NEUROFLOW
Diagnoza (wywiad i badanie dziecka) 300,00 zł
I etap terapii trwający 8 tygodni 270,00 zł
II etap terapii trwający 8 tygodni 260,00 zł
III etap terapii trwający 8 tygodni 250,00 zł
Wizyta kontrolna między etapami 250,00 zł
6. DR PATRYCJA JURKIEWICZ
Terapia psychologiczna indywidualna 140 zł 60 minut 140 zł (w abonamencie 120 zł: płatność z góry za 4 spotkania 480 zł)
Terapia par 90 minut 220 zł (w abonamencie 200 zł: płatność z góry za 4 spotkania 800 zł)