Witamy na stronie Ad Verbum!
Ul. Pileckiego 104 lok.1 02-781 Warszawa – Ursynów

Cennik

Cennik:

 

Obowiązuje od 03.04.2023 r.

mgr EWA MAŁACHOWSKA
Terapia indywidualna 45 minut 150,00 zł
Terapia indywidualna 55 minut 160,00 zł
Konsultacja do 60 minut 250,00 zł
1. LOGOPEDIA
OSOBY DOROSŁ, DZIECI I MŁODZIEŻ
Diagnoza/ konsultacja logopedyczna do 60 minut 200,00 zł
Diagnoza/ konsultacja neurologopedyczna do 60 minut 200,00 zł
Terapia logopedyczna 55 minut 130,00 zł
Terapia logopedyczna 45 minut 120,00 zł
Terapia logopedyczna 30 minut 100,00 zł
Terapia neurologopedyczna 60 minut 150,00 zł
Terapia neurologopedyczna 30 minut 120,00 zł
Terapia jąkania 50 minut 130,00 zł
Konsultacja miofunkcjonalna 50 minut 200,00 zł
Terapia miofunkcjonalna 50 minut 160,00 zł
Diagnoza miofunkcjonalna z opinią do 90 minut 350,00 zł
Wydanie opinii 100,00 zł
2. INTEGRACJA SENSORYCZNA (SI)
Diagnoza (2 spotkania z udziałem dziecka, 3 spotkanie bez dziecka- omówienie diagnozy SI) 3 spotkania x 60 minut 500,00 zł
Terapia indywidualna 55 minut 130,00 zł
Terapia indywidualna 45 minut 120,00 zł
Konsultacja SI do 60 min 200,00 zł
3. PSYCHOLOGIA i PEDAGOGIKA
3.1. PSYCHOLOGIA DLA DZIECI
Diagnoza psychologiczna dzieci (Skala Inteligencji Stanford-Binet 5) obejmuje dwugodzinne badanie psychologiczne i wydanie opinii ok 120 minut 400,00 zł
Konsultacja / Terapia psychologiczna dla dzieci, młodzieży 50 minut 200,00 zł /150,00 zł
Na pierwsze spotkanie zapraszani są rodzice bez dziecka.
Wydanie opinii na podstawie konsultacji / terapii psychologicznej 100,00 zł
3.2. PSYCHOLOGIA DLA DOROSŁYCH
Skala Inteligencji Stanford-Binet 5 ok 120 minut 400,00 zł
 

mgr AGATA GRABOWSKA-PARUSZEWSKA
Terapia indywidualna 55 minut 180,00 zł
Konsultacja do 60 minut 200,00 zł

.

3.3. DYSLEKSJA – WYDAWANE PRZEZ NAS OPINIE SĄ HONOROWANE PRZEZ SZKOŁY
Diagnoza dysleksji (obejmuje dwugodzinne badanie psychologiczne i dwugodzinne badanie pedagogiczne, w dwa oddzielne dni oraz wydanie opinii)
Opinia wydawana jest do 3 tygodni od daty drugiego spotkania.
Wydanie opinii w trybie przyspieszonym (w ciągu tygodnia od daty drugiego spotkania) płatne dodatkowo 100,00 zł
b. pedagogiczne
90 min
b.psychologiczne
90-120 min
wydanie opinii
300,00 zł

300,00 zł

100,00 zł

Całość: 700,00 zł

Konsultacje dysleksji 60 minut 160,00 zł
Terapia dysleksji indywidualna 50-60 minut 130,00 zł
4. PEDAGOG / REEDUKACJA / ZAJĘCIA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE
Badanie pedagogiczne (obejmuje badanie oraz wydanie opinii) do 120 minut 400,00 zł
Konsultacja pedagogiczna 50 minut 160,00 zł
Terapia pedagogiczna 50-60 minut 130,00 zł
Reedukacja matematyczna (dyskalkulia) 50-60 minut 130,00 zł
„TERAPIA RĘKI” – konsultacja 50 minut 160,00 zł
„TERAPIA RĘKI” – terapia indywidualna 50-60 min 130,00 zł
4.1 DIAGNOZA GOTOWOŚCI SZKOLNEJ 60-90 min 350,00 zł
5. NEUROFLOW
Diagnoza (wywiad i badanie dziecka) 300,00 zł
I etap terapii trwający 8 tygodni 370,00 zł
II etap terapii trwający 8 tygodni 360,00 zł
III etap terapii trwający 8 tygodni 350,00 zł
Wizyta kontrolna między etapami 300,00 zł