Witamy na stronie Ad Verbum!
Ul. Pileckiego 104 lok.1 02-781 Warszawa – Ursynów

Cennik

Cennik:

Obowiązuje od 01.04.2022 r.

mgr EWA MAŁACHOWSKA
Terapia indywidualna 45 minut 140,00 zł
Terapia indywidualna 55 minut 150,00 zł
Konsultacja do 60 minut 200,00 zł
1. LOGOPEDIA
OSOBY DOROSŁ, DZIECI I MŁODZIEŻ
Diagnoza/ konsultacja logopedyczna do 60 minut 170,00 zł
Diagnoza/ konsultacja neurologopedyczna do 60 minut 200,00 zł
Terapia logopedyczna 55 minut 120,00 zł
Terapia logopedyczna 45 minut 110,00 zł
Terapia logopedyczna 30 minut 90,00 zł
Terapia logopedyczna (dokończenie terapii) 15 minut 70,00 zł
Terapia neurologopedyczna 60 minut 130,00 zł
Terapia neurologopedyczna 30 minut 90,00 zł
Terapia jąkania 50 minut 130,00 zł
Terapia/konsultacja miofunkcjonalna 50 minut 160,00 zł
Diagnoza miofunkcjonalna z opinią do 90 minut 300,00 zł
Wydanie opinii 100,00 zł
2. INTEGRACJA SENSORYCZNA (SI)
Diagnoza (2 spotkania z udziałem dziecka, 3 spotkanie bez dziecka- omówienie diagnozy SI) 3 spotkania x 60 minut 450,00 zł
Terapia indywidualna 55 minut 120,00 zł
Terapia indywidualna 45 minut 110,00 zł
Konsultacja SI do 60 min 200,00 zł
3. PSYCHOLOGIA i PEDAGOGIKA
3.1. PSYCHOLOGIA DLA DZIECI
Diagnoza psychologiczna dzieci (Skala Inteligencji Stanford-Binet 5) obejmuje dwugodzinne badanie psychologiczne i wydanie opinii ok 120 minut 330,00 zł
Konsultacja / Terapia psychologiczna dla dzieci, młodzieży 50 minut 160,00 zł /140,00 zł
Na pierwsze spotkanie zapraszani są rodzice bez dziecka.
Wydanie opinii na podstawie konsultacji / terapii psychologicznej 80,00 zł
3.2. PSYCHOLOGIA DLA DOROSŁYCH
Konsultacja psychologiczna 50 minut 160,00 zł
Terapia psychologiczna 50 minut 140,00 zł
 

mgr AGATA GRABOWSKA-PARUSZEWSKA
Terapia indywidualna 55 minut 170,00 zł
Konsultacja do 60 minut 180,00 zł

.

3.3. DYSLEKSJA – WYDAWANE PRZEZ NAS OPINIE SĄ HONOROWANE PRZEZ SZKOŁY
Diagnoza dysleksji (obejmuje dwugodzinne badanie psychologiczne i dwugodzinne badanie pedagogiczne, w dwa oddzielne dni oraz wydanie opinii)
Opinia wydawana jest do 3 tygodni od daty drugiego spotkania.
Wydanie opinii w trybie przyspieszonym (w ciągu tygodnia od daty drugiego spotkania) płatne dodatkowo 100,00 zł
2x 120 minut 580,00 zł
Konsultacje dysleksji 60 minut 140,00 zł
Terapia dysleksji indywidualna 50-60 minut 120,00 zł
4. PEDAGOG / REEDUKACJA / ZAJĘCIA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE
Badanie pedagogiczne (obejmuje badanie oraz wydanie opinii) do 120 minut 330,00 zł
Konsultacja pedagogiczna 50 minut 140,00 zł
Terapia pedagogiczna 50-60 minut 120,00 zł
Reedukacja matematyczna (dyskalkulia) 50-60 minut 120,00 zł
„TERAPIA RĘKI” – konsultacja 50 minut 140,00 zł
„TERAPIA RĘKI” – terapia indywidualna 50-60 min 120,00 zł
4.1 DIAGNOZA GOTOWOŚCI SZKOLNEJ 60-90 min 330,00 zł
5. NEUROFLOW
Diagnoza (wywiad i badanie dziecka) 300,00 zł
I etap terapii trwający 8 tygodni 370,00 zł
II etap terapii trwający 8 tygodni 360,00 zł
III etap terapii trwający 8 tygodni 350,00 zł
Wizyta kontrolna między etapami 300,00 zł
6. DR PATRYCJA JURKIEWICZ
Terapia psychologiczna indywidualna 140 zł 60 minut 140 zł (w abonamencie 120 zł: płatność z góry za 4 spotkania 480 zł)
Terapia par 90 minut 220 zł (w abonamencie 200 zł: płatność z góry za 4 spotkania 800 zł)