Witamy na stronie Ad Verbum!
Ul. Pileckiego 104 lok.1 02-781 Warszawa – Ursynów

Regulamin

REGULAMIN „AD VERBUM” CENTRUM TERAPII MOWY I DYSLEKSJI PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

 

 • Poradnia zapewnia klientom prawo do uzyskania konsultacji i profesjonalnej pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 • Zajęcia terapii integracji sensorycznej, pedagogicznej oraz terapii logopedycznej trwają:
  • Zajęcia 55 min (50 min zajęć + 5 min rozmowy z rodzicem)
  • Zajęcia 45 min (40 min zajęć + 5 min rozmowy z rodzicem)
  • Zajęcia 30 min (25 min zajęć + 5 min rozmowy z rodzicem)
 • Psychoterapia, terapia psychologiczna trwają od 50 do 60 min.
 • Opłaty za terapię mogą być dokonywane w recepcji Poradni lub przelewane na konto.
 • Odwołanie lub potwierdzenie umówionej terapii powinno być dokonane najpóźniej dzień przed ustalonym terminem przed godziną 20.00. Wówczas klient nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów.
 • W przypadku nie odwołania zajęć w wyznaczonym czasie pacjent ponosi opłatę wynoszącą 100% ceny terapii.
 • Jeżeli pacjent trzy razy z rzędu odwoła zajęcia (lub nie pojawi się na nich), termin terapii może być wykorzystany przez innego klienta.

 

            Powiadomienie Poradni o nieobecności dziecka na zajęciach / badaniach to ważna grzeczność z Państwa strony. Informacja o nieobecności dziecka poprawi organizację pracy Poradni i terapeutów oraz pozwoli przyjąć inne dzieci.

 

 • Jeżeli rodzic/opiekun chce przeprowadzić dłuższą rozmowę z terapeutą, powinien umówić się lub uprzedzić terapeutę przed zajęciami.
 • W przypadku spóźnienia się na zajęcia terapia nie będzie przedłużana.
 • Opuszczanie terapii powoduje przedłużenie czasu leczenia.

Prawa klientów Poradni:

 • dobrowolny wybór oferowanych i świadczonych przez Poradnię usług,
 • życzliwe i podmiotowe traktowanie przez pracowników Poradni,
 • otrzymywanie opinii lub zaświadczeń psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych,
 • uzyskanie rzetelnej i profesjonalnej pomocy ze strony pracowników pedagogicznych Poradni zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • uczestnictwo w indywidualnych lub grupowych zajęciach w terapii psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej.

Korzystający z usług/świadczeń Poradni mają obowiązek:

 • przestrzegania zasad kultury współżycia w stosunku do innych osób korzystających z Poradni,
 • dostosowania się do zasad funkcjonowania Poradni Ad Verbum dotyczących czasu pracy i zakresu oferowanych przez Poradnię usług.

Inne sytuacje reguluje Statut Poradni zatwierdzony przez organ prowadzący poradni to jest Dyrektora i Radę Pedagogiczną dnia 20.10.2008 roku.

 

Dyrektor Poradni
Karina Szafrańska