Witamy na stronie Ad Verbum!
Ul. Pileckiego 104 lok.1 02-781 Warszawa – Ursynów

Regulamin

REGULAMIN „AD VERBUM” CENTRUM TERAPII MOWY I DYSLEKSJI – PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

 

 • Poradnia zapewnia klientom prawo do uzyskania konsultacji i profesjonalnej pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 • Opłaty za terapię mogą być dokonywane w recepcji Poradni lub przelewane na konto.
 • Pacjent/Opiekun Pacjenta zobowiązuje się do zgłoszenia nieobecności na zajęciach nie później niż do godziny 20.00 dnia poprzedzającego zajęcia, telefonicznie lub poprzez wiadomość SMS. W przypadku nie odwołania zajęć w wyznaczonym czasie pacjent ponosi opłatę wynoszącą 100% ceny terapii.
 • W przypadku braku informacji z Państwa strony – zajęcia uważane są za zrealizowane i pacjent ponosi opłatę wynoszącą 100% ceny terapii.
 • W wypadku choroby pacjenta i odwołaniu zajęć w dniu terapii pacjent ponosi opłatę wynoszącą 100% ceny terapii.
 • Zastrzegamy sobie prawo do odmowy prowadzenia zajęć w sytuacji, gdy pacjent wykazuje objawy choroby lub przeziębienia. W takim wypadku pacjent ponosi opłatę wynoszącą 100% ceny terapii.
 • Nieobecność na zajęciach grupowych nie stanowi podstawy do odrobienia zajęć lub zwrotu kwoty za zajęcia.
 • Odpłatność za zajęcia grupowe uiszcza się za miesiąc z góry. Płatności należy dokonać przed pierwszymi zajęciami.
 • W przypadku płatności przelewem bardzo prosimy o przesłanie potwierdzenia na adres e-mail: adverbum@home.pl przed umówionym terminem zajęć.
 • W przypadku zajęć WWR odwołanie lub potwierdzanie umówionej terapii powinno być dokonane najpóźniej do godziny 20.00 dzień przed ustalonym terminem. W przypadku braku informacji z Państwa strony – zajęcia uważane są za zrealizowane.
 • Zajęcia terapii integracji sensorycznej, pedagogicznej oraz terapii logopedycznej trwają:
  • Zajęcia 55 min (50 min zajęć + 5 min rozmowy z rodzicem)
  • Zajęcia 45 min (40 min zajęć + 5 min rozmowy z rodzicem)
  • Zajęcia 30 min (25 min zajęć + 5 min rozmowy z rodzicem)
 • Psychoterapia, terapia psychologiczna, terapia pedagogiczna trwają od 50 do 60 min.
 • Jeżeli pacjent trzy razy z rzędu odwoła zajęcia (lub nie pojawi się na nich), termin terapii może być wykorzystany przez innego klienta.
 • W razie nagłej, nieplanowanej nieobecności Terapeuty bądź zmiany godziny zajęć recepcja poradni skontaktuje się z Pacjentem/Opiekunem Pacjenta niezwłocznie w celu przełożenia wizyty lub umówienia nowego terminu zajęć.

 

Uwaga:

 • Jeżeli rodzic/opiekun chce przeprowadzić dłuższą rozmowę z terapeutą, powinien umówić się lub uprzedzić terapeutę przed zajęciami.
 • W przypadku spóźnienia się na zajęcia terapia nie będzie przedłużana.
 • Opuszczanie terapii powoduje przedłużenie czasu leczenia.

Prawa klientów Poradni:

 • dobrowolny wybór oferowanych i świadczonych przez Poradnię usług,
 • życzliwe i podmiotowe traktowanie przez pracowników Poradni,
 • otrzymywanie opinii lub zaświadczeń psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych,
 • uzyskanie rzetelnej i profesjonalnej pomocy ze strony pracowników pedagogicznych Poradni zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • uczestnictwo w indywidualnych lub grupowych zajęciach w terapii psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej.

Korzystający z usług/świadczeń Poradni mają obowiązek:

 • przestrzegania zasad kultury współżycia w stosunku do innych osób korzystających z Poradni,
 • dostosowania się do zasad funkcjonowania Poradni Ad Verbum dotyczących czasu pracy i zakresu oferowanych przez Poradnię usług.

Inne sytuacje reguluje Statut Poradni zatwierdzony przez organ prowadzący poradni to jest Dyrektora i Radę Pedagogiczną dnia 20.10.2008 roku.