Witamy na stronie Ad Verbum!
Ul. Pileckiego 104 lok.1 02-781 Warszawa – Ursynów

Zajęcia grupowe dla dzieci

Zajęcia grupowe

TERAPIA JĄKANIA
 • DLA KOGO: Zajęcia są dedykowane dla osób jąkających się, z niepłynnością mowy, mówiących zbyt szybko, niewyraźnie, niedbale
 • KIEDY: Zajęcia obywają się w piątki o godzinie 17.30 i 18.40
 • GDZIE: “Ad Verbum” Centrum Terapii Mowy i Dysleksji, Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna, ul. Pileckiego 104 lok 1.

dr Krzysztof Szamburski zagadnieniami patomechanizmu powstawania jąkania oraz jego terapii zajmuje się od ponad 30 lat.
Jąkanie traktuje jako zaburzenie o podłożu emocjonalnym.
Jest twórcą autorskiej metody terapii jąkania.

Przed spotkaniem w grupie możliwa konsultacja indywidualna z dr Krzysztofem Szamburskim.

W terapii bierze udział dziecko wraz z rodzicem, osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie na nasz adres mailowy adverbum@home.pl, w odpowiedzi prześlemy więcej szczegółów.

Koszt: 60 zł za 45min zajęć

 

Zajęcia grupowe z elementami integracji sensorycznej:
 • DLA KOGO: Zajęcia dedykowane są dla dzieci od 2 do 6 roku życia, które potrzebują wsparcia w rozwoju.
  Odbywają się w małych kameralnych grupach (od 2 do 4 osób).
 • KIEDY: Zajęcia będą odbywały się w środy o godzinie 13.00 lub w piątki o 12.30
 • GDZIE: “Ad Verbum” Centrum Terapii Mowy i Dysleksji, Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna, ul. Pileckiego 104 lok 1.

Zajęcia mają na celu:

 • Usprawnienie i stymulowanie rozwoju psychoruchowego;
 • Stymulację motoryki małej i dużej;
 • Rozwój kompetencji interpersonalnych;
 • Usprawnienie percepcji wzrokowej i słuchowej oraz innych procesów poznawczych;
 • Wspieranie koordynacji ruchowej
 • Zwiększenie świadomości własnego ciała

 

TUS (Trening Umiejętności Społecznych):
 • DLA KOGO: Zajęcia są dedykowane dla dzieci w wieku 4-6 lat, które posiadają problemy w kontrolowaniu emocji i zachowań, a także dla osób z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym. Trening wspomaga dzieci, które są nieśmiałe, posiadają trudności w relacjach z rówieśnikami oraz wykazują lęk przed nowymi sytuacjami lub rozłąką z rodzicami. TUS pomaga w problemach z koncentracją..
 • KIEDY: Zajęcia będą odbywały się w piątki o 14.00
 • GDZIE: “Ad Verbum” Centrum Terapii Mowy i Dysleksji, Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna, ul. Pileckiego 104 lok 1.

Zajęcia mają na celu:

 • Naukę współpracy z innymi, zarówno rówieśnikami, jak i dorosłymi;
 • Ćwiczenie koncentracji uwagi;
 • Naukę rozpoznawania i nazywania emocji;
 • Usprawnienie umiejętności osiągania kompromisu;
 • Zapoznanie z metodami radzenia sobie z emocjami;
 • Usprawnienie umiejętności zawierania znajomości, inicjowania rozmowy oraz słuchania siebie nawzajem i pomaganie;
 • Pracę nad przestrzeganiem zasad oraz radzeniem sobie z niepowodzeniami;

 

Koszt: 60 zł za 45min zajęć.

Start: Maj 2022 – po utworzeniu grupy.

Prowadząca: mgr Dominika Wójtewicz

Formularz zgłoszeniowy (prosimy wysłać wypełniony formularz na adres adverbum@home.pl): ZGŁOSZENIE_ZAJĘCIA GRUPOWE_2022