Witamy na stronie Ad Verbum!
Ul. Pileckiego 104 lok.1 02-781 Warszawa – Ursynów

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – darmowe zajęcia

Wczesne Wspomaganie Rozwoju dziecka - Darmowe zajęcia

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Ad Verbum Centrum Terapii Mowy i Dysleksji w Warszawie ul. Rotm. W. Pileckiego  104  zaprasza na bezpłatne zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to bezpłatne zajęcia edukacyjno-rehabilitacyjne. Program dotyczy dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania. Realizowany jest od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu rozpoczęcia nauki w szkole ( do 7 roku życia).

Zajęcia realizowane są przez zespół specjalistów, mających przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym (m.in. opóźniony rozwój intelektualny, autyzm, zespół aspergera, wady wymowy, choroby przewlekłe i genetyczne zaburzające rozwój).

W skład naszego zespołu wchodzą:

pedagog-terapeuta

psycholog dziecięcy

terapeuta integracji sensorycznej

oligofrenopedagog

logopeda

terapeuta SI

W ramach programu realizujemy:

terapię pedagogiczną

terapię psychologiczną

terapię logopedyczną

terapię integracji sensorycznej

Jak skorzystać z pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej?

Aby skorzystać z zajęć wczesnego wspomagania rozwoju, rodzic powinien:

1. Udać się do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej właściwej dla miejsca zamieszkania, pobrać komplet dokumentów i zarejestrować dziecko na badanie psychologiczne.
2. Wypełnić wniosek o wydanie opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju.
3.  Poprosić lekarza specjalistę o wydanie zaświadczenia o stanie zdrowia dziecka i rodzaju dysfunkcji.
4. Poprosić nauczyciela w przedszkolu lub zerówce szkolnej o pisemną opinię o dziecku.
5. Powyższe dokumenty (wniosek rodzica, zaświadczenie lekarskie, wynik badania psychologicznego, opinię nauczyciela) złożyć na Zespół Orzekający rejonowej poradni psychologiczno-pedagogicznej.
6. Jeśli decyzja zespołu orzekającego będzie pozytywna, opinię o potrzebie wczesnego wspomagania należy dostarczyć do naszej placówki.
7. Podczas pierwszego spotkania z rodzicem i dzieckiem, zespół wspólnie ocenia potrzeby dziecka, wyznacza rodzaj zajęć oraz ich ilość w miesiącu.

Zapraszamy!