Witamy na stronie Ad Verbum!
Ul. Pileckiego 104 lok.1 02-781 Warszawa – Ursynów

Psycholog

PSYCHOLOG

Nasi psycholodzy, zapraszają dzieci, które:
– doświadczają lęku,
– mają niską samoocenę,
– doświadczyły trudnej sytuacji, takiej jak rozwód rodziców, śmierć kogoś bliskiego, wypadek.

 • Do kontaktu zapraszamy również rodziców, którzy niepokoją się zachowaniem swojego dziecka, w szczególności jego rozwojem psychoseksualnym, chcą poprawić relację ze swoim dzieckiem, chcą pomóc nabrać dziecku wiary we własne siły oraz zwiększyć jego samoakceptację.

Psycholog Agata Grabowska-Paruszewska prowadzi indywidualną psychoterapię w nurcie poznawczo – behawioralnym i behawioralnym dla osób dorosłych.

W praktyce zajmuje się:

 • zaburzeniami lękowymi (fobie specyficzne, lęk społeczny, lęk uogólniony, agorafobia, lęk separacyjny, mutyzm wybiórczy, napady paniki, zaburzenie obsesyjno-kompulsywne, PTSD).
 • zaburzeniami eksternalizacyjnymi – zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD), zaburzenia opozycyjno – buntownicze, zaburzenia zachowania.
  zaburzeniami nastroju – ( depresja).
 • problemami psychologicznymi/emocjonalnymi

Nasz zespół zajmuje się również MUTYZMEM WYBIÓRCZYM – to zaburzenie o podłożu lękowym, polegające na tym, że dziecko milczy w określonych sytuacjach (np. w przedszkolu/szkole), mimo zachowanej zdolności do mówienia i swobodnego porozumiewania się w innych okolicznościach (np. w domu).

RODZICU!

Jeśli Twoje dziecko:

 • nie mówi w określonych sytuacjach i/lub do wybranych osób, a w innych miejscach (np. w domu) porozumiewa się swobodnie
 • przeżywa silny niepokój i stres w nowych sytuacjach
 • ma trudności ze zgłaszaniem swoich potrzeb w przedszkolu/szkole (np. wyjścia do toalety, złego samopoczucia itp.),  mówieniem „dzień dobry”, „do widzenia”, „dziękuję”
 • odwraca głowę, gdy ktoś do niego mówi i/lub obawia się kontaktu wzrokowego
 • jest nadmiernie nieśmiałe, ostrożne, niepewne
 • przejawia dużą wrażliwość na hałas, dźwięk, tłuma objawy te utrzymują się dłużej niż miesiąc, to być może jest to mutyzm wybiórczy.