Witamy na stronie Ad Verbum!
Ul. Pileckiego 104 lok.1 02-781 Warszawa – Ursynów

Emisja głosu, logopedia medialna

EMISJA GŁOSU, LOGOPEDIA MEDIALNA

W dorosłym życiu dla większości ludzi głos jest jednym z podstawowych narzędzi służących do porozumiewania się z innymi członkami danej społeczności. Czy jednak potrafimy się tym narzędziem posługiwać? Pierwszy krzyk dziecka przychodzącego na świat, traktowany jest jako dowód jego zdrowia i energii życiowej. Im jest głośniejszy – tym lepiej. Noworodek instynktownie wykorzystuje cały potencjał swojego aparatu głosowego. Czy my – dorośli potrafimy świadomie dokonać czegoś podobnego? Czy umiemy wykorzystać możliwości naszego głosu do najlepszego zaprezentowania siebie w różnorodnych sytuacjach i okolicznościach?Mogłoby się wydawać, że zagadnienia związane z odpowiedziami na te pytania dotyczą niewielkiej grupy ludzi: aktorów, piosenkarzy, nauczycieli, prawników, spikerów i dziennikarzy radiowych i telewizyjnych.W programach studiów kształcących aktorów czy wokalistów są przedmioty, przygotowujące do późniejszej pracy głosem w praktyce zawodowej.Dziś umiejętność pracy głosem przydatna jest w wielu innych zawodach. Używać głosu i prawidłowej artykulacji w warunkach mających cechy wystąpienia publicznego, muszą przedstawiciele coraz większej liczby środowisk: pracownicy firm prowadzący różnego rodzaju prezentacje projektów i produktów, rzecznicy prasowi instytucji państwowych i samorządowych, członkowie stowarzyszeń występujący publicznie w ich imieniu, studenci wykazujący swą wiedzę przed komisjami egzaminacyjnymi, osoby biorące udział w konkursach na nowe stanowiska.
Wszyscy pracujący głosem powinni skupić się na poprawnej wymowie, akcentowaniu i prowadzeniem intonacji w zdaniach aby nadać odpowiednie znaczenie swoim wypowiedziom w trakcie wystąpień. Osoby pracujące głosem powinny opanować zasady kodu proksemicznego – brzmienie głosu, jego donośność, oraz wyrazistość i tempo mówienia, a także kodu kinetycznego – mimika, gesty, postawa mówiącego.
Tymczasem, próba swobodnego mówienia pełnym głosem, zwłaszcza do większej grupy słuchaczy, w sytuacji stresowej, może skończyć się usztywnieniem ciała, używaniem głosu z dużym wysiłkiem, brakiem panowania nad dźwiękiem i intonacją. Takie działania mogą mieć wpływ na niekorzystny odbiór wypowiedzi a jednocześnie prowadzić, po dłuższym czasie, do różnego rodzaju dysfunkcji narządu głosu. Stąd też spora liczba rejestrowanych w Ministerstwie Zdrowia chorób zawodowych narządu głosu.

Zapraszamy na terapię logopedyczną pod kątem emisji głosu!

Zajęcia w zakresie logopedii medialnej przeznaczone są dla przygotowujących się do występów na scenie, w telewizji, radiu, kandydatów na studia aktorskie, dziennikarskie pracowników mediów oraz osób występujących publicznie, między innymi rzeczników prasowych, pracowników PR, menadżerów.
Przygotowujemy kandydatów na stanowiska, na których niezbędne są umiejętności konstruowania wypowiedzi publicznych, poprawnego operowania językiem polskim, prawidłowa emisja głosu, dykcja, akcentowanie, intonacja oraz interpretacja tekstów.
Zajęcia prowadzone są przez dyplomowanego logopedę medialnego, logopedę i polonistę.