Witamy na stronie Ad Verbum!
Ul. Pileckiego 104 lok.1 02-781 Warszawa – Ursynów

ADOS

DIAGNOSTYKA SPEKTRUM AUTYZMU

Wykonujemy kompleksowy test ADOS-2  – złoty standard diagnozy autyzmu realizowany przez psychologa dziecięcego, który jest certyfikowanym diagnostą ADOS-2.

ADOS-2 jest jednym z najpopularniejszych i najwyżej cenionych narzędzi diagnostycznych do rozpoznawania zaburzeń ze spektrum autyzmu na świecie.

Diagnoza przebiega 3-etapowo:

  1. Pierwszy etap to wywiad diagnostyczny z rodzicami (zapraszamy rodziców/rodzica bez dziecka). Psycholog diagnosta zbiera wywiad na temat przebiegu rozwoju i funkcjonowania dziecka. Spotkanie trwa 50-70min/koszt 200zł
  2. Drugi etap to spotkanie z dzieckiem podczas którego psycholog obserwuje swobodne funkcjonowanie dziecka, ocenia poziom komunikacji oraz przeprowadza badanie protokołem ADOS-2. Czas trwania ok 100min/600zł
  3. Trzeci etap to omówienie wyników i przekazanie raportu z badania oraz dalszych zaleceń. Spotkanie odbywa się maksymalnie do 7 dni po badaniu, trwa 50min/koszt 200zł

 

Trzeba pamiętać, że badanie protokołem ADOS-2 jest narzędziem pomocniczym w procesie diagnozy. Do ostatecznego postawienia rozpoznania spektrum autyzmu konieczna jest konsultacja z lekarzem psychiatrą, który przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz badanie dziecka i analizuje dotychczas zebrane wyniki badań (w tym ADOS-2) i opinię psychologa-diagnosty.