Specjaliści

 

dr Karina Szafrańska

Praca doktorska pod kierunkiem profesora Tadeusza Gałkowskiego w Akademii Pedagogiki Specjalnej z zakresu Neurologopedii.
Aktorka, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie
Neurologopeda, UMCS w Lublinie
Logopeda, PS Log UW
Terapeuta niepłynności mowy.
Akademia Muzyczna we Wrocławiu – wydział wokalno-aktorski.
Kierownik Zakładu Logopedii w Pedagogium Wyższej Szkole Nauk Społecznych.

Prowadzi zajęcia z emisji głosu na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Instytucie Badań Edukacyjnych na Studiach Podyplomowych.
Nauczyciel wymowy scenicznej na wydziale aktorskim (jedynym magisterskim wydziale aktorskim na prywatnej uczelni) w Wyższej Szkole Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia.
Współzałożyciel kierunku Logopedia Medialna w WSKMS im. Gierdroycia.
Kierownik rocznych studiów podyplomowych Logopedia Medialna (specjalizacja dla logopedów).

http://wskims.edu.pl/podyplomowe/

Terapeuta jąkania.


dr Krzysztof Szamburski

Psycholog, UW
Logopeda, PS Log
Terapeuta SI
Terapeuta jąkania i niepłynności mowy

Kierownik Pomagisterskiego Studium Logopedycznego Instytutu Języka Polskiego UW.
Zagadnieniami patomechanizmu powstawania jąkania oraz jego terapii zajmuje się od kilkunastu lat. Jąkanie traktuje jako zaburzenie o podłożu emocjonalnym. Twórca autorskiej metody terapii jąkania.
Autor wielu artykułów w prasie i wydawnictwach specjalistycznych (szczegóły w zakładce „Jąkanie” na stronie głównej).
Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu Warszawskiego i jednocześnie pracuje jako logopeda w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej TOP.
Wielokrotnie prowadził grupy terapeutyczne osób jąkających się na turnusach rehabilitacyjnych.
Współzałożyciel kierunku Logopedia Medialna w WSKMS im. Gierdroycia.

http://wskims.edu.pl/podyplomowe/

Kierownik dwuletnich studiów podyplomowych – Logopedia ze specjalizacją medialną.

http://wskims.edu.pl/


mgr Magdalena Stroiwąs

 Logopeda

 

Absolwentka logopedii i filologii polskiej na Wydziale Humanistycznym UMCS-u w Lublinie.
Absolwentka pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej Wyższej Szkoły Humanistyczno – Przyrodniczej.
Nauczyciel kontraktowy, wychowawca grupy w Przedszkolu.
W Ad verbum prowadzi terapię logopedyczną dla dzieci.
Prywatnie uwielbia muzykę, kino oraz piesze wędrówki po górach.


mgr Monika Piechota

zdjecie-2x

Dyplomowany nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.
Terapeuta Integracji Sensorycznej I i II stopnia.

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej.
Animator imprez urodzinowych.
W swoje pracy wykorzystuję  różnorodne metody pracy: elementy muzykoterapii, arteterapii, Edukacji przez Ruch, logorytmiki, Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Pedagogiki zabawy, sensoplastyki.
W Poradni zajmuje się diagnozą i terapią dzieci w zakresie Integracji Sensorycznej.

Prywatnie uwielbiam słońce, morze i fitness :)


mgr Malwina Wilczyńska

Absolwentka logopedii i filologii polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego,
Absolwentka andragogiki na Wydziale Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej,
Absolwentka socjologii, specjalność: Stosowana Psychologia Społeczna, Collegium Civitas.

Terapeuta metody miofunkcjonalnej.

Specjalista w zakresie kultury języka polskiego, retoryki, emisji i higieny głosu. W pracy zawodowej skupia się głownie na terapii logopedycznej osób dorosłych (terapia wad wymowy, wystąpienia publiczne, mediacje głosu, terapia afazji u osób po udarach). Doświadczenie zdobywała odbywając liczne praktyki w szkołach, poradniach pedagogiczno – psychologicznych, szpitalachoraz poradniach specjalistycznych. Odbyła staż m.in. w Szpitalu Czerniakowskim, Instytucie Głuchoniemych czy ośrodkach opiekuńczo – rehabilitacyjno – leczniczych.

Ma kilkuletnie doświadczenie w pracy jako logopeda. Prowadzi zajęcia w zakresie dykcji, retoryki, emisji i higieny głosu, terapię indywidualną i grupową dzieci i młodzieży, a także terapię osób dorosłych zmagających się z chorobami neurologicznymi. Aktualnie współpracuje również z Ambasadą Polską w Bukareszcie, gdzie prowadzi terapię logopedyczną dzieci z polskich rodzin, mieszkających na stałe w Rumunii.


mgr Joanna Wejner

frr3

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, na kierunku logopedia i pedagogika specjalna.
Certyfikowany terapeuta ręki I i II stopnia.

 

Doświadczenie zdobywałam pracując w: poradni psychologiczno- pedagogicznej, ośrodku pomocy społecznej, przedszkolu, domu kultury, prywatnych gabinetach terapeutycznych. Specjalizuje się w: zaburzeniach artykulacji, opóźnionym rozwoju mowy, jąkaniu i mutyzmie. Ogromną satysfakcję zawodową sprawia mi także prowadzenie terapii pedagogicznej, a więc m.in. stymulowanie procesów poznawczych, wdrażanie dzieci do czytania, pisania i liczenia. Ukończyłam liczne kursy certyfikacyjne: „Makaton”, „Logorytmika- ruch, słuch, słowo”, „Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”, „Trening umiejętności społecznych”, „Metoda Dobrego Startu”, „Odimienna metoda nauki czytania Heleny Majchrzak.”

 


mgr Edyta Worobiej

mgr Psychologii, doktorantka.

Jest psychologiem, doktorantką, ukończyła I i II stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół wspierania dzieci i młodzieży w prawidłowym rozwoju emocjonalno – społecznym. Specjalizuje się w pomocy dzieciom i młodzieży z mutyzmem wybiórczym. Na co dzień pracuje w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 20 w Warszawie. Doświadczenie zdobywała m.in. w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lublinie, w Fundacji „Masz szansę”, a także jako psycholog – wolontariusz w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w licznych szkoleniach i warsztatach, m.in. „Pomoc psychologiczna dziecku z mutyzmem wybiórczym i jego rodzinie”, „Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym”, „Zaburzenia i choroby psychiczne dzieci i młodzieży”, „Pomoc psychologiczna w sytuacjach kryzysowych”. Pracuje pod superwizją.

W „Ad Verbum”:

 • pomaga dzieciom i młodzieży z obniżonym poczuciem własnej wartości, przeżywającym napięcie i stany lękowe, doświadczającym stresu, przygnębienia, obniżonego nastroju, trudności w relacjach z otoczeniem
 • prowadzi terapię mutyzmu wybiórczego
 • wzmacnia dzieci i młodzież w radzeniu sobie z emocjami oraz w rozwijaniu umiejętności społecznych
 • prowadzi diagnozę psychologiczną dzieci i młodzieży (trudności szkolne, funkcjonowanie emocjonalno – społeczne).

Jej największą pasją jest praca w obszarze psychologii, a poza zawodowo lubi czytać książki biograficzne i słuchać muzyki klasycznej.

Kilkukrotna laureatka grantów Biura Edukacji – wyróżnione autorskie projekty:

 • Grupa Rozwoju Osobistego „Poszukiwacze Skarbów: w poszukiwaniu siebie” (2012)
 • „Od niepewności do odwagi” - cykl treningów interpersonalnych dla młodzieży nieśmiałej (2013)
 • „Kierunkowskazy na rozdrożu” – cykl warsztatów profilaktycznych dla młodzieży, promujących zdrowie psychiczne i zdrowy styl życia (2014)
 • Elementarz Zdrowego Stylu Życia – cykl warsztatów profilaktycznych dla młodzieży, promujących zdrowie psychiczne (2015)
 • „Nie samym mlekiem bobas żyje”, czyli o potrzebach emocjonalnych dziecka od urodzenia
  do drugiego roku życia. Promocja zdrowia psychicznego małych dzieci w cyklu warsztatów
  dla rodziców – grant realizowany razem z Justyną Kobyrą (2016)
 • „Lękojadek na diecie: jak zrzucić 12 kg zmartwień w 4 miesiące?” – cykl warsztatów psychologicznych, promujących zdrowie psychiczne u dzieci z klas IV- VI (2016)

 

Publikacje naukowe:
Worobiej, E. (2013). O poczuciu samotności jako zagubieniu w rozwoju osobowościowym młodzieży [w:] Gaś Z.B. (red.) Młodzież zagubiona – Młodzież poszukująca. Lublin: Wyd. WSEI, s.87-111
Worobiej, E. (2013). Uzależnienie od drugiego człowieka [w:] Poleszak W. (red.) Oblicza uzależnień: Terapia jako przywracanie wolności. Lublin: Wyd. WSEI, s.177-184
Worobiej, E. (2011). Poczucie samotności jako czynnik ryzyka – istota, uwarunkowania, konsekwencje, zapobieganie [w:] Gaś Z.B. (red.) Profesjonalna profilaktyka w szkole: nowe wyzwania. Lublin: Wyd. WSEI, s. 121-128
Worobiej, E., Filipiak S. (2010). Obraz siebie u osób po próbach samobójczych. Badania pilotażowe, Suicydologia, s.138-145

 


mgr Renata Wołowiec

UW – Pedagog, specjalność: społeczno-wychowawcza.
Nauczyciel mianowany, socjoterapeuta, reedukator.
Specjalista w dziedzinie dysleksji.

Nauczyciel akademicki na studiach podyplomowych w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie na kierunku Terapia Dysleksjiimgr Sylwia Malarska

Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, studia podyplomowe- Terapia Pedagogiczna Systemem M. Montessori,
Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP – Pedagogika w zakresie pedagogicznej terapii zajęciowej z rewalidacją indywidualną,
Terapeuta Zajęciowy (Studium Terapii Zajęciowej przy Fundacji Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym),
Reedukator, Rewalidator. Terapeuta ręki.

Ukończyła szkolenia: „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w klasie integracyjnej i ogólnodostępnej” kurs doskonalący zorganizowany przez WCIES, „Organizacja pracy z nową podstawą programową w szkole ponadgimnazjalnej” w Centrum Rozwoju Edukacji A-Z, „Skuteczne metody wychowawcze” w EKO TUR, „Kreatywne Nauczanie” w EKO TUR, „Praca z uczniem zdolnym” WCIES, „Indywidualizacja nauczania w praktyce” OPERON, „Idea kształcenia włączającego i integracyjnego w praktyce szkolnej” POMOST, „101 technik plastycznych – aktywne zabawy plastyczne” – warsztaty szkoleniowe zorganizowane przez Nową Szkołę.
Obecnie zdobywa kwalifikacje zawodowe z zakresu Oligofrenopedagogiki.

Terapeuta pedagogiczny. W Ad Verbum prowadzi terapię pedagogiczną (reedukację), rewalidację, terapię zajęciową, oraz terapię ręki.
Zainteresowania Pani Sylwii skupiają się wokół pomocy dzieciom ze specjalnymi i ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi charakteryzującymi się trudnościami w nauce, czytaniu, pisaniu, liczeniu (dzieciom z dysleksją, dysgrafią, dyskalkulią). Uczniowie mający zajęcia z Panią Sylwią chętnie na nie uczęszczają ze względu na przyjazną atmosferę zajęć oraz widoczne efekty wspólnej pracy . Jest to terapeuta charakteryzujący się wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą podczas okresu całej edukacji – od początku przedszkola do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej (od 3 roku życia do ukończenia szkoły średniej).


mgr Anna Madej

Obraz1

Absolwentka pedagogiki specjalnej o specjalności wczesne wspomaganie rozwoju, terapia pedagogiczna, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną na wydziale Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Terapeuta Integracji Sensorycznej I i II stopnia. Członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej.

Doświadczenie zdobywała odbywając liczne praktyki w przedszkolach, szkołach oraz poradniach psychologiczno – pedagogicznych, a także pracując w żłobkach, klubach malucha oraz przedszkolu terapeutycznych. Obecnie pracuje w podstawowej szkole specjalnej prowadząc nauczanie początkowe oraz terapię SI. Ukończyła liczne kursy i szkolenia m.in. „Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”, „Metoda Dobrego Startu”, „Picture Exchange Communication System – Poziom I”, „Ruch dla Uczenia się – Move to Learn”,

 


mgr Magdalena Pankiewicz- Matusik

Logopeda, Logopeda medialny, Terapeuta Emisji Głosu.
Mgr z Logopedii UW. Podyplomowe studia z Logopedii Medialnej.
Doświadczona w pracy nad techniką głosu i poprawą artykulacyjną, a także poprawą wymowy u dzieci i dorosłych.

Zainteresowania Pani Magdy skupiają się wokół treningu poprawnej artykulacji i wymowy u osób dorosłych i dzieci. Pani Magdalena jest ekspertem od emisji głosu, pracuje ze studentami kierunków aktorskich, aktorami oraz osobami medialnymi (radio, tv).


mgr Psychologii Katarzyna Zawada

Terapeuta Integracji Sensorycznej I i II stopnia
Członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej
Terapeuta Ręki
Studia Podyplomowe w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej – „Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka od 0 do 6 roku życia”

Posiada kwalifikacje pedagogiczne. Ukończyła kursy i szkolenia: Integracja sensoryczna I i II stopień, Terapia Ręki, Małe dziecko z zaburzeniami integracji sensomotorycznej, Elementarne zasady obserwacji i terapii, Szkolenie podstawowe – Autyzm i Zespół Aspergera. Była obserwatorem licznych zajęć praktycznych w: Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabosłyszących, Zespole Poradni Specjalistycznych i Rehabilitacyjnych „Maluch”, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 20w Warszawie, Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 1 „SOS” w Warszawie. Była wolontariuszką w programie „Ułatwiamy Życie z Nadpobudliwością”.
Doświadczona w pracy z dziećmi z nadpobudliwością psychoruchową. Prywatnie miłośniczka kotów, dobrego kina i książek pedagogiczno-psychologicznych.


mgr Beata T.

Terapeuta Integracji Sensorycznej I i II stopnia
Studia magisterskie na wydziale pedagogiki Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie na kierunku Edukacja wczesnoszkolna zintegrowana z wychowaniem przedszkolnym i psychologią szkolną.

Ukończyła I i II stopień kursu terapii SI w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów SI, certyfikat PSTIS.
Przeprowadza diagnozy rozwoju procesów SI i prowadzi indywidualną terapię integracji sensorycznej również w przedszkolu prywatnym oraz w szkole podstawowej.
Nauczyciel mianowany w przedszkolu państwowym.
Koordynatorem ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce przedszkolnej.

Ukończone kursy i szkolenia psychologiczno-pedagogiczne to między innymi:
„Pedagogika zabawy w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym” – ZNP Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych
„Kurs animatorów sztuki orgiami z elementami Edukacji przez Ruch” – Origami Pracownia Pedagogiczna Dorota Dziamska
„Psychologiczne aspekty rozwoju osobowości dziecka” – Niepubliczna Poradnia PP EDUKACJA
„Emisja i higiena głosu” – MAC Edukacja
„Przygotowanie do nauki czytania i pisania” – Wydawnictwo JUKA
„Aktywność muzyczno-ruchowa dzieci – metoda aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss” – FKK B. Kubiak