Warsztaty psychologiczne dla młodzieży gimnazjalnej!

Ad Verbum Centrum Terapii Mowy i Dysleksji Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna zaprasza na cykl 10 cotygodniowych spotkań warsztatowych dla młodzieży gimnazjalnej w wieku 13-16 lat.

Warsztaty są formą wspomagania rozwoju psychologicznego młodzieży w okresie adolescencji. To niezbędny element usprawniający psychospołeczny aspekt życia, który zaowocuje w przyszłości!

Warsztaty psychologiczne prowadzą psychologowie ,,Ad Verbum”, na co dzień prowadzący grupy terapeutyczne i terapie indywidualną w poradniach z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Specjaliści specjalizujący się w zagadnieniach takich jak: lęk, fobia szkolna, trudności emocjonalne dzieci i młodzieży, nieśmiałość, obniżone poczucie własnej wartości, zaburzenia psychoseksualne dzieci i młodzieży. Program spotkań został opracowany i sprawdzony pod kątem merytorycznym, wiemy tym samym, że cykl 10 spotkań pozwoli dorastającej młodzieży nabyć pełną i wartościową wiedzę do wykorzystania w obecnych i późniejszych latach ich życia!

GRUPA ROZWOJU OSOBISTEGO, prowadząca mgr Edyta Worobiej

„Poszukiwacze Skarbów: w poszukiwaniu siebie”

dla młodzieży w wieku 13 – 16 lat, która chce:

–   bardziej wierzyć w siebie i swoje możliwości

–   skuteczniej porozumiewać się z innymi

–   lepiej radzić sobie ze stresem i emocjami

–   doskonalić umiejętność autoprezentacji

Grupa Rozwoju Osobistego dla Młodzieży „Poszukiwacze Skarbów: w poszukiwaniu siebie” to cykl 10 cotygodniowych warsztatów psychologicznych. Program dostosowany jest do zadań i potrzeb rozwojowych okresu adolescencji. Jest to program autorski, wyróżniony w ramach IV edycji grantów Biura Edukacji.

Grupa Młodzieży – Poszukiwaczy Skarbów – weźmie udział w ekscytujących wyprawach do 10 miejsc (każdy warsztat to kolejna wyprawa), by odnaleźć ukryte tam skarby, m.in.:

– unikatowy obraz – „Obraz Siebie”

– szkatułkę z poczuciem własnej wartości

– koło ratunkowe dla emocji

– klucz do efektywnej komunikacji z ludźmi

– repertuar „Gestów i Mimiki”

– mapę „Autoprezentacja”

– sekretny przepis na stres w sosie łagodnym

– kompas dla wartości.

 

Koszt udziału w cyklu 10 spotkań: 350 zł

Wpłat prosimy dokonywać na konto bankowe:

Ad Verbum Centrum Terapii Mowy i Dysleksji

ul. Pileckiego 104 lok. 1, 02-781 Warszawa

BANK MILLENIUM S.A.

75 1160 2202 0000 0000 7120 0267
z dopiskiem imienia i nazwiska kandydata oraz nazwy warsztatu.
Na życzenie wystawiamy Faktury Vat za uczestnictwo w warsztatach.

Jedno spotkanie trwa godzinę zegarową (60 minut).

Terminy spotkań: do wyznaczenia gdy zbierze się grupa 🙂

Minimalna ilość osób: 6, maksymalna: 12.

Zapisy prosimy dokonywać drogą mailową: adverbum@home.pl.

Więcej informacji: (22) 409 76 62 lub 690 903 907.

S e r d e c z n i e    z a p r a s z a m y !