Mutyzm wybiórczy

to zaburzenie o podłożu lękowym, polegające na tym, że dziecko milczy w określonych sytuacjach (np. w przedszkolu/szkole), mimo zachowanej zdolności do mówienia i swobodnego porozumiewania się w innych okolicznościach (np. w domu).

 RODZICU!

Jeśli Twoje dziecko:

 • nie mówi w określonych sytuacjach i/lub do wybranych osób, a w innych miejscach (np. w domu) porozumiewa się swobodnie
 • przeżywa silny niepokój i stres w nowych sytuacjach
 • ma trudności ze zgłaszaniem swoich potrzeb w przedszkolu/szkole (np. wyjścia do toalety, złego samopoczucia itp.),  mówieniem „dzień dobry”, „do widzenia”, „dziękuję”
 • odwraca głowę, gdy ktoś do niego mówi i/lub obawia się kontaktu wzrokowego
 • jest nadmiernie nieśmiałe, ostrożne, niepewne
 • przejawia dużą wrażliwość na hałas, dźwięk, tłum

  a objawy te utrzymują się dłużej niż miesiąc, to być może jest to mutyzm wybiórczy.

W „Ad Verbum” istnieje możliwość kompleksowej terapii mutyzmu wybiórczego. Oferujemy:

 •  indywidualną terapię dziecka

Zajęcia z dzieckiem ukierunkowane są na wzmacnianie jego poczucia własnej wartości, wzmacnianie w nim wiary w siebie oraz obniżanie poziomu lęku.

 •  konsultacje dla rodziców

Rodzice pełnią bardzo istotną rolę w terapii mutyzmu wybiórczego. Konsultacje dla rodziców mają na celu rozwijanie strategii wychowawczych wobec dziecka z mutyzmem wybiórczym oraz opracowanie planu rozwoju komunikacji dziecka w codziennych sytuacjach.

 •  współpracę z przedszkolem/szkołą

Ważnym obszarem terapii mutyzmu jest podjęcie oddziaływań terapeutycznych w miejscu, w którym mutyzm występuje. Przygotowujemy program terapii mutyzmu realizowany na terenie przedszkola/szkoły m.in. w oparciu o technikę sliding in, dopasowany do indywidualnym potrzeb i możliwości dziecka.