lp. Nazwa zajęć Czas trwania Cena Dodatkowe informacje
1. Stanford-Binet 5 do 2h: test + 30 min omówienie 250 (przeprowadzenie terapii) + 100 (wydanie opinii i omówienie)
2. Terapia zachowań trudnych u dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu 50 150
3. Terapia snu u dzieci u dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu 50 120
4. Konsultacja/terapia u psychologa – dzieci i młodzież 50 120
5. Badanie uzdolnień, zainteresowań zawodowych i szkolnych 45 120 3 spotkania
6. Badanie inteligencji emocjonalnej 45 120 2-3 spotkania, opinia płatna dodatkowo
7. Diagnoza ADHD 45 120 3 spotkania, opinia płatna dodatkowo
8. Therapy in English 50 150
9. Terapia in Italiano 50 150
10. Diagnoza depresji 50 120 3 spotkania
11. Report in English (1-4 pages) 100-150 cena opinii uzależniona jest od rodzaju diagnozy/terapii.
12. Relazione in Italiano (1-4 pagine) 100-150 cena opinii uzależniona jest od rodzaju diagnozy/terapii.
13. Opinia psychologiczna (1-4 stron) 50-80 cena opinii uzależniona jest od rodzaju diagnozy/terapii.
14. Konsultacja/terapia u psychologa – dorośli 50 120