Cennik

Opłata za konsultacje i diagnozy pobierana jest przed rozpoczęciem zajęć/spotkania.
Płatność gotówką.

 

1.  LOGOPEDIA

1.1.  OSOBY DOROSŁE

- Diagnoza/ konsultacja logopedyczna 60 min./ 100 zł
- Diagnoza/ konsultacja neurologopedyczna 60 min./ 100 zł
- Terapia logopedyczna 55 min./ 80 zł
- Terapia logopedyczna 45 min./ 70 zł
- Terapia logopedyczna 30 min./ 60 zł
- Terapia neurologopedyczna 60 min./ 100 zł
- Terapia neurologopedyczna 30 min./ 80 zł
- Terapia miofunkcjonalna 50 min./100 zł

1.2.  DZIECI I MŁODZIEŻ

- Diagnoza/ konsultacja logopedyczna 60 min./ 100 zł
- Diagnoza/ konsultacja neurologopedyczna 60 min./ 100 zł
- Terapia logopedyczna 55 min./ 80 zł
- Terapia logopedyczna 45 min./ 70 zł
- Terapia logopedyczna 30 min./ 60 zł
- Terapia neurologopedyczna 60 min./ 100 zł
- Terapia neurologopedyczna 30 min/ 70 zł
- Terapia miofunkcjonalna 50 min./100 zł

Każdy gabinet wyposażony jest w komputer i serię multimedialnych programów do diagnozy i terapii logopedycznej.
Programy multimedialne wspomagają i uatrakcyjniają terapię dzieci z zaburzeniem mowy. Układ poszczególnych części programu cechuje się poprawnością merytoryczną i metodyczną w zakresie terapii logopedycznej.
W trakcie ćwiczeń używany jest mikrofon i echokorektor, co ma ogromne znaczenie dla ćwiczeń rytmiki, modulacji głosu i intonacji.
Programy umożliwiają nagranie głosu i porównanie fal dźwiękowych ze wzorcem.

Dla młodszych dzieci wspaniale opracowana jest animacja rozgrzewki aparatu artykulacyjnego.

Dla nieco starszych dzieci program zawiera moduł do nauki pisania.

Dzięki atrakcyjnej formie graficznej i ciekawej fabule gier zwiększa się skuteczność terapii, a dziecko chętniej wykonuje ćwiczenia.

2.  INTEGRACJA SENSORYCZNA (SI)

- Diagnoza 3 spotkania x 60 min. / 300 zł  (2 spotkania z udziałem dziecka, 3 spotkanie bez dziecka- omówienie diagnozy SI)
- Terapia indywidualna 55 min. / 80 zł
- Sensory Integration Therapy in English – 55 min./100 zł

3.  PSYCHOLOGIA i PEDAGOGIKA

3.1.  PSYCHOLOGIA DLA DZIECI

- Diagnoza psychologiczna dzieci (również diagnoza edukacji domowej, diagnoza gotowości szkolnej)  300 zł
—- obejmuje dwugodzinne badanie psychologiczne i wydanie opinii

- Konsultacja / Terapia psychologiczna dla dzieci, młodzieży 50 min./ 120 zł
—- Na pierwsze spotkanie zapraszani są rodzice bez dziecka.

- Wydanie opinii na podstawie konsultacji / terapii psychologicznej  80 zł

3.2.  DYSLEKSJA  – WYDAWANE PRZEZ NAS OPINIE SĄ HONOROWANE PRZEZ SZKOŁY

- Diagnoza dysleksji  4 godziny / 580 zł
—- obejmuje dwugodzinne badanie psychologiczne i dwugodzinne badanie pedagogiczne, w dwa oddzielne dni oraz wydanie opinii.

- Konsultacje dysleksji 60 min./ 90 zł
- Badanie pedagogiczne 120 min./ 250 zł

Terapia pedagogiczna 60 min./ 80 zł:
- Terapia dysleksji indywidualna 60 min./ 80 zł
- Reedukacja [terapia pedagogiczna] (trudności w czytaniu i pisaniu klas szkoły podstawowej 0-3, 4-6 oraz dla gimnazjalistów klasy 1-3) 45 – 60 min./ 80 zł
- Reedukacja matematyczna (dyskalkulia) 60 min./ 80 zł

Gabinety wyposażone są w komputery z multimedialnym programem do diagnozy i terapii dysleksji. Program wspomaga i uatrakcyjnia terapię dzieci z zaburzeniami w czytaniu i pisaniu, pomaga ćwiczyć koncentrację uwagi, pamięć oraz elementy wchodzące w skład zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

3.3.  PSYCHOLOGIA DLA DOROSŁYCH

- Konsultacja psychologiczna 50 min./ 120 zł
- Terapia psychologiczna 50 min./ 120 zł

3.4. MUTYZM WYBIÓRCZY

- Konsultacja 50min./ 120 zł
- Terapia 50 min./120 zł

3.5. „TERAPIA RĘKI”

- konsultacja  50 min / 80 zł
- terapia indywidualna 60 min / 80 zł

3.6. ZAJĘCIA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE PRZEZNACZONE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

- konsultacja  50 min / 80 zł
- zajęcia indywidualne 45 min / 70 zł

 

Zapraszamy serdecznie!!