Cennik

Opłata za konsultacje i diagnozy pobierana jest przed rozpoczęciem zajęć/spotkania.
Płatność gotówką.

 

1.  LOGOPEDIA

1.1.  OSOBY DOROSŁE

- Diagnoza/ konsultacja logopedyczna 60 min./ 100 zł
- Diagnoza/ konsultacja neurologopedyczna 60 min./ 100 zł
- Terapia logopedyczna 55 min./ 80 zł
- Terapia logopedyczna 45 min./ 70 zł
- Terapia logopedyczna 30 min./ 60 zł
- Terapia neurologopedyczna 60 min./ 100 zł
- Terapia neurologopedyczna 30 min./ 80 zł

1.2.  DZIECI I MŁODZIEŻ

- Diagnoza/ konsultacja logopedyczna 60 min./ 100 zł
- Diagnoza/ konsultacja neurologopedyczna 60 min./ 100 zł
- Terapia logopedyczna 55 min./ 80 zł
- Terapia logopedyczna 45 min./ 70 zł
- Terapia logopedyczna 30 min./ 60 zł
- Terapia neurologopedyczna 60 min./ 100 zł
- Terapia neurologopedyczna 30 min/ 70 zł

Każdy gabinet wyposażony jest w komputer i serię multimedialnych programów do diagnozy i terapii logopedycznej.
Programy multimedialne wspomagają i uatrakcyjniają terapię dzieci z zaburzeniem mowy. Układ poszczególnych części programu cechuje się poprawnością merytoryczną i metodyczną w zakresie terapii logopedycznej.
W trakcie ćwiczeń używany jest mikrofon i echokorektor, co ma ogromne znaczenie dla ćwiczeń rytmiki, modulacji głosu i intonacji.
Programy umożliwiają nagranie głosu i porównanie fal dźwiękowych ze wzorcem.

Dla młodszych dzieci wspaniale opracowana jest animacja rozgrzewki aparatu artykulacyjnego.

Dla nieco starszych dzieci program zawiera moduł do nauki pisania.

Dzięki atrakcyjnej formie graficznej i ciekawej fabule gier zwiększa się skuteczność terapii, a dziecko chętniej wykonuje ćwiczenia.

2.  INTEGRACJA SENSORYCZNA (SI)

- Diagnoza 3 spotkania x 60 min. / 300 zł  (2 spotkania z udziałem dziecka, 3 spotkanie bez dziecka- omówienie diagnozy SI)
- Terapia indywidualna 55 min. / 80 zł
- Sensory Integration Therapy in English – 55 min./100 zł

3.  PSYCHOLOGIA i PEDAGOGIKA

3.1.  DYSLEKSJA  – WYDAWANE PRZEZ NAS OPINIE SĄ HONOROWANE PRZEZ SZKOŁY

- Diagnoza dysleksji  4 godziny / 450 zł
—- obejmuje dwugodzinne badanie psychologiczne i dwugodzinne badanie pedagogiczne, w dwa oddzielne dni

- Konsultacje dysleksji 60 min./ 90 zł

- Diagnoza psychologiczna dzieci (również diagnoza edukacji domowej, diagnoza gotowości szkolnej) ok. 120 min./ 250 zł
—- obejmuje dwugodzinne badanie psychologiczne

- Badanie psychologiczne     60 min./ 100 zł;    120 min./ 200 zł
- Badanie pedagogiczne 120 min./ 250 zł
- Terapia dysleksji indywidualna 60 min./ 80 zł
- Reedukacja [terapia pedagogiczna] (trudności w czytaniu i pisaniu klas szkoły podstawowej 0-3, 4-6 oraz dla gimnazjalistów klasy 1-3) 45 – 60 min./ 80 zł
- Reedukacja matematyczna (dyskalkulia) 60 min./ 80 zł
- Terapia psychologiczna dla dzieci, młodzieży 60 min./ 100 zł
- Terapia rodzinna 90 min./ 150 zł
Gabinety wyposażone są w komputery z multimedialnym programem do diagnozy i terapii dysleksji. Program wspomaga i uatrakcyjnia terapię dzieci z zaburzeniami w czytaniu i pisaniu, pomaga ćwiczyć koncentrację uwagi, pamięć oraz elementy wchodzące w skład zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

3.2.  PSYCHOLOGIA DLA DOROSŁYCH

- Konsultacja psychologiczna 60 min./ 100 zł
- Terapia psychologiczna 60 min./ 100 zł
- Konsultacja seksuologiczna 60 min./ 100 zł
- Terapia seksuologiczna zaburzeń seksualnych 60 min./ 120 zł

3.3 MUTYZM WYBIÓRCZY

- Konsultacja 50min./ 120 zł
- Terapia 50 min./120 zł

4.  WARSZTATY DLA MŁODZIEŻY

Warsztaty prowadzone są przez dwóch specjalistów (psychologa/ pedagoga i/lub logopedę z wykształceniem aktorskim). Głównym celem warsztatów jest efektywne nauczenie odbiorców radzenia sobie w trudnych sytuacjach interpersonalnych i emocjonalnych, komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie ze stresem, technik relaksacyjnych, autoprezentacji (budowanie wypowiedzi, praca nad emisją głosu, prawidłowa wymowa, gestykulacja, ekspresja wypowiedzi, tzw. „mowa ciała”), przygotowujące np. do prezentacji (nowa matura) i publicznego wypowiadania się. Zajęcia prowadzone są w grupach 8 – osobowych.

Z uwagi na obszerny zakres materiału, warsztaty zostały podzielone na 3 stopnie:

- I stopień 8 godz./ 300zł,
- II stopień 8 godz./ 300 zł,
- III stopień 8 godz./ 300 zł.

5.  ZAJĘCIA STYMULUJĄCE ROZWÓJ DZIECI (1,5-3 LAT)

- grupowe (4 – 5 dzieci) 60 min./ 40 zł
- czytanie baśni, opowiadań, wierszy,
- zajęcia plastyczne /stymulujące rozwój małej motoryki,
- zabawy ruchowe.

6.  WYKŁADY ORAZ WARSZTATY DLA RODZICÓW

Wykłady oraz warsztaty prowadzone są przez specjalistów – praktyków dla grupy 5 – osobowej.
Tematyka wykładów / warsztatów:
- Profilaktyka logopedyczna (wykład i warsztat) 3 godz./ 150 zł
- Stymulowanie mowy u dziecka z zaburzeniem słuchu (wykład i warsztat) 5 godz./ 200 zł
- Jak pomóc dziecku z dysleksją (wykład i warsztat) 5 godz./ 200 zł
- Warsztaty pomagające wzmocnić narządy artykulacyjne u dziecka z rozszczepem podniebiennym 3 godz./ 150 zł
- Dla bezradnych Rodziców, czyli skuteczne sposoby konsekwentnego postępowania (wykład i warsztat) 5 godz./ 200 zł
- Jak przetrwać z dzieckiem nadpobudliwym (wykład i warsztat) 5 godz./ 200 zł
- Jak pomóc dziecku jąkającemu się (wykład i warsztat) 5 godz./ 200 zł

7.  WARSZTATY DLA OSÓB PRACUJĄCYCH GŁOSEM W ZAKRESIE EMISJI I HIGIENY GŁOSU

Warsztaty prowadzą specjaliści (psycholodzy/ pedagodzy z wykształceniem logopedycznym, aktorskim i wokalnym), którzy pracują również ze studentami Podyplomowego Studium Logopedii Uniwersytetu Warszawskiego.
Autoprezentacja i skuteczność kontaktów interpersonalnych (dla dorosłych):
- emisja głosu,
- praca nad wymową (budowanie wypowiedzi, gestykulacja, itp.),
- komunikacja niewerbalna,
- radzenie sobie ze stresem,
- komunikacja interpersonalna.

8. „TERAPIA RĘKI”

- konsultacja  50 min / 80 zł

- grupowe 6-8 lat 45 min / 70 zł

- indywidualne 60 min / 80 zł

9. ZAJĘCIA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE PRZEZNACZONE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

- konsultacja  50 min / 80 zł
- zajęcia indywidualne 45 min / 70 zł

10. ZAJĘCIA LOGORYTMICZNE

Dwie grupy wiekowe:

=>   3-4 latki

[ grupy 5-6 osobowe]

=>  5-7 latki

- zajęcia grupowe – 120 zł / cykl 4 spotkań po 45 min.

(koszt jednorazowych zajęć: 35 zł)

Zapraszamy serdecznie!!