Cennik

Obowiązuje od 14.01.2019 r.

Opłata za konsultacje i diagnozy pobierana jest przed rozpoczęciem zajęć/spotkania.

 

 

1.  LOGOPEDIA

1.1.  OSOBY DOROSŁE

– Diagnoza/ konsultacja logopedyczna 60 min./ 100 zł
– Diagnoza/ konsultacja neurologopedyczna 60 min./ 100 zł
– Terapia logopedyczna 55 min./ 90 zł
– Terapia logopedyczna 45 min./ 80 zł
– Terapia logopedyczna 30 min./ 60 zł
– Terapia neurologopedyczna 60 min./ 100 zł
– Terapia neurologopedyczna 30 min./ 80 zł
Terapia miofunkcjonalna 50 min./100 zł

Wydanie opinii 20 zł

1.2.  DZIECI I MŁODZIEŻ

– Diagnoza/ konsultacja logopedyczna 60 min./ 100 zł
– Diagnoza/ konsultacja neurologopedyczna 60 min./ 100 zł
– Terapia logopedyczna 55 min./ 90 zł
– Terapia logopedyczna 45 min./ 80 zł
– Terapia logopedyczna 30 min./ 60 zł
– Terapia neurologopedyczna 60 min./ 100 zł
– Terapia neurologopedyczna 30 min/ 80 zł
Terapia miofunkcjonalna 50 min./100 zł
– Diagnoza miofunkcjonalna z opinią 90 min./180 zł

Każdy gabinet wyposażony jest w komputer i serię multimedialnych programów do diagnozy i terapii logopedycznej.
Programy multimedialne wspomagają i uatrakcyjniają terapię dzieci z zaburzeniem mowy. Układ poszczególnych części programu cechuje się poprawnością merytoryczną i metodyczną w zakresie terapii logopedycznej.
W trakcie ćwiczeń używany jest mikrofon i echokorektor, co ma ogromne znaczenie dla ćwiczeń rytmiki, modulacji głosu i intonacji.
Programy umożliwiają nagranie głosu i porównanie fal dźwiękowych ze wzorcem.

Dla młodszych dzieci wspaniale opracowana jest animacja rozgrzewki aparatu artykulacyjnego.

Dla nieco starszych dzieci program zawiera moduł do nauki pisania.

Dzięki atrakcyjnej formie graficznej i ciekawej fabule gier zwiększa się skuteczność terapii, a dziecko chętniej wykonuje ćwiczenia.

2.  INTEGRACJA SENSORYCZNA (SI)

– Diagnoza 3 spotkania x 60 min. / 300 zł  (2 spotkania z udziałem dziecka, 3 spotkanie bez dziecka- omówienie diagnozy SI)
– Terapia indywidualna 55 min. / 90 zł

3.  PSYCHOLOGIA i PEDAGOGIKA

3.1.  PSYCHOLOGIA DLA DZIECI

– Diagnoza psychologiczna dzieci (również diagnoza edukacji domowej, diagnoza gotowości szkolnej)  300 zł
—- obejmuje dwugodzinne badanie psychologiczne i wydanie opinii

– Konsultacja / Terapia psychologiczna dla dzieci, młodzieży 50 min./ 120 zł
—- Na pierwsze spotkanie zapraszani są rodzice bez dziecka.

– Wydanie opinii na podstawie konsultacji / terapii psychologicznej  80 zł

3.2.  DYSLEKSJA  – WYDAWANE PRZEZ NAS OPINIE SĄ HONOROWANE PRZEZ SZKOŁY

– Diagnoza dysleksji  4 godziny / 580 zł
—- obejmuje dwugodzinne badanie psychologiczne i dwugodzinne badanie pedagogiczne, w dwa oddzielne dni oraz wydanie opinii.

– Konsultacje dysleksji 60 min./ 90 zł
– Badanie pedagogiczne 120 min./ 250 zł

Terapia pedagogiczna 50-60 min./ 90 zł:
– Terapia dysleksji indywidualna 50-60 min./ 90 zł
– Reedukacja [terapia pedagogiczna] (trudności w czytaniu i pisaniu klas szkoły podstawowej 0-3, 4-8) 50 – 60 min./ 90 zł
– Reedukacja matematyczna (dyskalkulia) 50-60 min./ 90 zł

Gabinety wyposażone są w komputery z multimedialnym programem do diagnozy i terapii dysleksji. Program wspomaga i uatrakcyjnia terapię dzieci z zaburzeniami w czytaniu i pisaniu, pomaga ćwiczyć koncentrację uwagi, pamięć oraz elementy wchodzące w skład zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

3.3.  PSYCHOLOGIA DLA DOROSŁYCH

– Konsultacja psychologiczna 50 min./ 120 zł
– Terapia psychologiczna 50 min./ 120 zł

3.4. „TERAPIA RĘKI”

– konsultacja  50 min / 100 zł
– terapia indywidualna 50-60 min / 90 zł

3.5. ZAJĘCIA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE PRZEZNACZONE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH

– konsultacja  50 min / 100 zł
– zajęcia indywidualne 50-60 min / 90 zł

 

Zapraszamy serdecznie!!