OfertaZestawienie cen oferowanych usług


Szanowni Państwo, w tym roku kolejny raz organizujemy wyjazd na turnus rehabilitacyjny do Łeby dla dzieci oraz osób dorosłych jąkających się. Turnus odbędzie się w dniach 17.08.2019 - 31.08.2019. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.


Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to bezpłatne zajęcia edukacyjno-rehabilitacyjne. Program dotyczy dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania. Realizowany jest od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu rozpoczęcia nauki w szkole ( do 7 roku życia).


Nie do końca znane są przyczyny dysleksji. Nadal bywają źródłem dyskusji i kontrowersji, świadczących o różnicy poglądów wśród autorów. Na temat etiologii dysleksji istnieje kilka koncepcji...


W dorosłym życiu większości ludzi głos jest jednym z podstawowych narzędzi służących do porozumiewania się z innymi członkami danej społeczności. Czy jednak potrafimy się tym narzędziem posługiwać?


Integracja Sensoryczna (SI) jest metodą pracy z dziećmi, zarówno terapeutyczną, jak i profilaktyczną. Ćwiczenia SI angażują całe ciało, w szczególności zmysły równowagi oraz wzrok i słuch.


Mutyzm wybiórczy to zaburzenie o podłożu lękowym, polegające na tym, że dziecko milczy w określonych sytuacjach (np. w przedszkolu/szkole), mimo zachowanej zdolności do mówienia i swobodnego porozumiewania się w innych okolicznościach (np. w domu).


Celem terapii jest uzyskanie prawidłowej pozycji spoczynkowej języka, zamknięcie ust i prawidłowe połykanie. Zależnie od natężenia zaburzenia i indywidualnego rozwoju, współpracy dziecka i wspierania terapii przez rodziców, jak również ewentualnie istniejących zaburzeń wymowy i ich nasilania.


Turnus psychoterapeutyczny Łeba dla dzieci i osób dorosłych jąkających się oraz dzieci z zaburzeniami mowy i dzieci z problemami dyslektycznymi.


Warsztaty są formą wspomagania rozwoju psychologicznego młodzieży w okresie adolescencji. To niezbędny element usprawniający psychospołeczny aspekt życia, który zaowocuje w przyszłości!


Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w młodszym wieku szkolnym (klasy 1-3), dla gimnazjalistów i młodzieży starszej, którzy wymagają dodatkowej pomocy w opanowaniu podstawowych umiejętności szkolnych: pisania, czytania, liczenia lub terapii dysleksji.


Jeżeli nie satysfakcjonuje Cię stan Twojej wymowy lub martwisz się, że otoczenie nie rozumie Twojego dziecka, zapraszamy na ćwiczenia z logopedii.