Artykuły

Wczesne Wspomaganie Rozwoju – bezpłatne zajęcia.

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Ad Verbum Centrum Terapii Mowy i Dysleksji w Warszawie ul. Rotm. W. Pileckiego 104 zaprasza na bezpłatne zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju w 2015r

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to bezpłatne zajęcia edukacyjno-rehabilitacyjne. Program dotyczy dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania. Realizowany jest od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu rozpoczęcia nauki w szkole (do 7 roku życia).                                                                  Czytaj więcej

 

 

 Dziecko jąkające się w szkole – jak pomóc?

Cel artykułu

 
Ostatnio powrócił czy nawet eksplodował w debatach publicznych problem agresji i nietolerancji. Wywołali go politycy, ale przecież dotyczy on i doskwiera ogółowi społeczeństwa. Większość z nas spotyka się z przejawami agresji i wrogości do inności na każdym kroku. Czasami dotyka to nas bezpośrednio, w wielu innych sytuacjach jesteśmy tylko świadkami zachowań agresywnych w stosunku do naszych bliźnich i zastanawiamy się jak im przeciwdziałać. Osobami szczególnie zainteresowanymi sposobami radzenia sobie z przejawami lekceważenia, dokuczania, czy nawet niszczenia jednostek w jakiś sposób różniących się czy odbiegających od „tak zwanej normy” są nauczyciele. Spotykają się oni z tymi problemami na co dzień, w trakcie wykonywania swoich codziennych obowiązków związanych z nauczaniem ale także, a może przede wszystkim, wychowywaniem dzieci i młodzieży. W każdej klasie są „inni”. Mniej lub bardziej zdolni czy inaczej, mimo mundurków szkolnych, ubrani. Coraz częściej pojawiają się uczniowie reprezentujące różnorodne wzorce kulturowe. Oraz , co niezwykle ważne i pozytywne, osoby w jakiś sposób nie w pełni sprawne.

 
Takimi uczniami, jeszcze raz podkreślam nie w pełni sprawnymi a nie niepełnosprawnymi, są osoby jąkające się. Ich problemem jest zaburzona komunikacja werbalna z otoczeniem i fakt ten wpływa na inne przejawy ich społecznego funkcjonowania. Ponieważ komunikacja werbalna jest niezwykle ważna, ich przypadłość często bardzo im doskwiera, szczególnie, że z reguły podchodzą do niej w sposób bardzo emocjonalny.
Jeśli zdarzy nam się mieć jąkającego się ucznia w klasie, to stajemy przed wyzwaniem. Niesie ono z jednej strony trud pracy ale z drugiej daje nam wielka szansę, szansę zaszczepienia w pozostałych uczniach tolerancji. I o tym będzie przede wszystkim poniższy artykuł.

czytaj dalejNie wstydź się jąkania !

Ty i ja. Jesteśmy częścią społeczeństwa, żyjemy obok siebie, nie różnimy się zbytnio. Kiedy jednak zaczynam mówić – zauważasz, że jestem inna. Z politowaniem patrzysz, jak próbuję przebrnąć przez kolejne słowo… Czasem nawet próbujesz pomóc, udając, że nie dostrzegasz mojego jąkania.

czytaj dalejGotowość szkolna dzieci na tle kształcenia szkolnego

Istotnym wydarzeniem w życiu każdego dziecka jest rozpoczęcie nauki szkolnej. Jednakże, pomimo pójścia do szkoły, pewne dzieci wciąż będą przedkładać zabawę nad naukę. Powodzenie w nauce szkolnej już od klasy pierwszej zależy od stopnia tak zwanej gotowości szkolnej.

czytaj dalejCzy pozwolić dziecku na rywalizację ?

Relacje pomiędzy naszymi dziećmi zależą przede wszystkim od ich funkcjonowania w grupie. Pierwsze dni spędzone w żłobku czy w przedszkolu ukazują nam obraz dziecka jako jednostki społecznej. Jako rodzice i opiekunowie powinniśmy ocenić wrażliwość dziecka względem grupy. Wraz ze wzrostem świadomości i socjalizacji naturalnie pojawia się chęć rywalizacji. Dzieci są zachęcane do rywalizacji przez rodziców lub one same rywalizują na jakimś polu, bo lubią daną czynność. Rywalizacja będzie dla nich przyjemna dopóki czynność będzie przyjemna. Stąd wiadomo, że często źródłem niezdrowej rywalizacji i ambicji są rodzice i środowisko dziecka, które wymusza na nim jakieś zachowania. Niektóre dzieci, szczególnie starsze, mają wewnętrzną potrzebę bycia najlepszym, należy się wtedy zastanowić, czy nie sublimują tym zachowaniem innych braków, nie próbują ukryć wad, w pełni akceptujące siebie i swoje wady i zalety dziecko będzie odczuwało przyjemność z samej pracy i zabawy, nie z rywalizacji.

czytaj dalejCzy zawsze należy mówić dziecku prawdę ?

Można powiedzieć że kłamstwo jest właściwie niejako wpisane w nasze życie, kłamać zaczynają już trzyletnie dzieci, aby uniknąć kary, uciec od obowiązków, a także by nie sprawić komuś przykrości. Im jesteśmy starsi tym nasze kłamstwa są coraz bardziej wyrafinowane, choć właściwie główne powody pozostają prawie niezmienne. Według badań psychologów wynika, że każdy człowiek przynajmniej raz w życiu skłamał, a obecnie przyjmuje się średnią, iż dorosłe osoby w wieku średnim kłamią przynajmniej dwa razy dziennie.

czytaj dalejTrudne pożegnania z dzieckiem

Dzieciństwo zwykle kojarzy nam się z beztroską. Jednak już od najmłodszych lat dziecko napotyka na trudne sytuacje życiowe i musi radzić sobie ze zmianami związanymi z etapami rozwoju. Dlatego niezwykle ważne jest wsparcie ze strony dorosłych w tych trudnych dla dziecka momentach.

czytaj dalejSemestr II – dopingowanie dziecka do dalszej pracy w szkole.

Za nami świąteczny odpoczynek i sylwestrowe szaleństwo. Wielu z nas wchodzi w Nowy Rok z postanowieniami. To doskonała okazja, aby w złożenie deklaracji zaangażować nasze uczące się pociechy i samych siebie. Koniec ferii i powrót do szkolnych obowiązków będą świetnym momentem dla uczniów do wcielenia w życie noworoczne postanowienia i zdopingowanie do pracy w szkole i nad samym sobą.
Nakładając na nasze dziecko nowe obowiązki nie zapominajmy o własnych zobowiązaniach.
Warto w tym momencie zastanowić się jak nam upłynął dotychczasowy rok szkolny, jak współpracowaliśmy ze swoim dzieckiem i szkołą, co zrobiliśmy, aby ułatwić i wspomóc jego kształcenie.

czytaj dalejMoje dziecko nie mogło tego zrobić, a jednak…

Rady dla mamy, która dowiedziała się, że jej dziecko skandalicznie się zachowuje, coś ukradło, pobiło kogoś itp.:

czytaj dalejGdy nastolatek wciąż czegoś chce i od nas żąda.

Psycholog, mgr Daria Czajkowska

 
Sytuacja, kiedy nastolatek wciąż czegoś żąda jest dla wielu rodziców dużym dylematem. Z jednej strony pragną, aby ich dziecko było zadowolone, z drugiej nie mogą, bądź nie chcą spełniać jego kolejnej zachcianki.
Znalazłszy się pod presją próśb, a nawet szantażu dorastającej pociechy najlepiej zgodzić się na jej propozycje, lecz pod pewnymi warunkami. Kiedy dziecko chce uzyskać np. pewną sumę pieniędzy, jakiś przedmiot, należy zaproponować mu, aby sobie na tą rzecz , fundusze, zapracowało.

czytaj dalejDysleksja w pytaniach i odpowiedziach

mgr Renata Wołowiec

 

1. Przyczyny występowania dysleksji u dzieci

Trudności w nauce czytania i pisania mogą mieć wiele przyczyn . Jedną z nich jest opóźnienie rozwoju umysłowego, o zróżnicowanym stopniu, kolejnymi zaniedbanie środowiskowe , błędy dydaktyczne szkoły , zaburzenia lateralizacji, orientacji przestrzennej, Trudności w czytaniu i pisaniu mają również dzieci z wadami wzroku , słuchu , porażeniem lub niedokształceniem narządów ruchu , a także dzieci niedojrzałe emocjonalnie i społecznie .
Oddzielna grupę stanowią dzieci dyslektyczne, u których trudności powstają na tle wybiórczych zaburzeń rozwoju niektórych funkcji psychomotorycznych. Za specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu odpowiedzialne są nie tylko zaburzenia funkcji percepcyjno – motorycznych , lecz także zaburzenia koordynacji tych funkcji, określane mianem zaburzeń integracji percepcyjno – motorycznej.

czytaj dalejJak prowadzić spory i kłótnie z dzieckiem?

Jak się kłócić, by spór był konstruktywny, a nie zarzewiem nieporozumienia i konfliktów z dzieckiem?
Ogólne zasady, w tym kiedy postawić na swoim i czy można przyznać rację dziecku.

czytaj dalej